altinoran.gen.tr https://www.altinoran.gen.tr Altın Oran, Altın Oran Nedir ve Hesaplama tr-TR hourly 1 Copyright 2020, altinoran.gen.tr Mon, 15 Jul 2013 00:00:00 +0000 Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Altın Oran Nerelerde Bulunur https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-nerelerde-bulunur.html Mon, 26 Nov 2018 17:12:04 +0000 Altın oran nerelerde bulunurYaygın şekilde 1,618 olarak malum, pi sayısı benzeri irrasyonel (virgülden ardından sonsuza giden rasyonel olmayan) bir sayıdır. Bir çubuğu öyle bir yerden ikiye ayırın ki, büyük ola Altın oran nerelerde bulunur
Yaygın şekilde 1,618 olarak malum, pi sayısı benzeri irrasyonel (virgülden ardından sonsuza giden rasyonel olmayan) bir sayıdır. Bir çubuğu öyle bir yerden ikiye ayırın ki, büyük olan parçanın uzunluğunun küçük olan parçanın uzunluğuna oranıyla çubuğun uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı benzer olsun. Bu oran Altın Oran olarak isimlendirilir. Ondalıklı olarak gösterimi: 1,618033988749894 … 

Ünlü matemematikçi Fibonacci'nin adının öncelikli  harfi olan F (Phi) olarak isimlendirilmiştir. Sembol : "Phi"  () şeklindedir  

Altın oran nerelerde bulunur
 • Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden auta gerçek sağdan sola ve soldan sağa gerçek adet sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir. 
 • Papatya: Papatya da ayçiçeğinde meydana geldiği benzeri bir altın oran bulunur.
 • İnsan Kafası: Bildiğiniz benzeri her insanın kafasında bir ya da çok sayıda saçların çıktığı düğüm noktası olarak adlandırılan bir puan bulunur. Işte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal başka bir deyişle yüksek değil, bir spiral, bir eğri inşa ederek çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı başka bir deyişle eğrilik açısı bize altın oranı verir. 
 • İnsan Vücudu: Kollar ve parmaklar
Altın Oran Nerelerde Bulunurİnsan Vücudunda Altın Oranın görüldüğü yerler;
 • Kollar: İnsan vücudunun bir parçası vaziyette olan kolları dirsek 2 bölüme ayırır(üst) bölüm ve küçük alt bölüm olarak). Kolumuzun üst kısmının aşağı bölüme oranı altın oranı vereceği benzeri, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı tekrardan altın oranı verir. 
 • Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne ilgisi var diyebilirsiniz. İşte sizlere ilgi... Parmaklarınızın üst boğumunun aşağı boğuma oranı altın oranı vereceği benzeri, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı tekrardan altın oranı verir. 
 • Tavşan: İnsan kafasında meydana geldiğinin benzeri tavşandada bulunur.
 • Mısır Piramitleri: Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı tekrardan altın oranı veriyor. 
Leonardo da Vinci: Bilindiği benzeri Leonardo da Vinci Rönesans devri popüler ressamlarındandır. Son Olarak bu popüler ressamın çizmiş meydana geldiği tabloları inceleyelim. 
 • Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir. 
 • Aziz Jerome: Tekrardan tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir. 
Altın oran nerelerde bulunur sorusuna cevaplar
 • Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci benzeri popüler bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır. 
 • Çam Kozalağı: Çam kozalağında bulunan taneler kozalağın altında bulunan sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki yabancı bir sabit noktaya gerçek spiraller (eğriler) oluşturarak çıkar. İşte bu eğrinin açısı altın orandır. 
 • Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına uyarı eden, belki de koleksiyon yapan bulunur. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiği zaman bir eğrilik saptama edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran meydana geldiği görülmüş. 
 • Tütün: Tütünün bitkisinin yaprakları dizilişinde bir eğrilik bulunur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır. 
 • Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki benzer nitelik eğrelti otunda da bulunur. 
 • Cereyan Devresi: Altın Oran yalnızca Matematik ve kainatta değil, Fizik te de kullanılıyor. Verilen x adet dirençten azami randıman cihazı amaçlı bir paralel bağlama gerçekleşmesi gereklidir. Bu vaziyette eş direnç, başka bir deyişle Reş= başka bir deyişle altın oran olabilir. 
 • Salyangoz: Salyangozların kabuğu bir düzlem olarak düşünülürse, bu düzlem bir dikdörtgen meydana getirir (biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz. İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı tekrardan altın oranı verir. 
 • M]]> Yüzde Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/yuzde-altin-oran.html Tue, 27 Nov 2018 00:21:25 +0000 Yüzde Altın Oran, İnsanların yüzünde fark edilen yüzde altın oranlar eski dönemlerden beri incelenmiştir. Leonardo da Vinci beden ve yüz profilindeki altın oranı incelemiştir. Güzellik denilen kavram nasıl meyd Yüzde Altın Oran, İnsanların yüzünde fark edilen yüzde altın oranlar eski dönemlerden beri incelenmiştir. Leonardo da Vinci beden ve yüz profilindeki altın oranı incelemiştir. Güzellik denilen kavram nasıl meydana çıktı. Güzel kavramının matematik dilinde ifadesi var mı dır İnsanlar senelerce bu soruya yanıt aramıştır. Yüzde altın oran bu sorular karşılığında yapılan çalışmaların bir ortak ürünü olarak meydana çıktı. Mısırlılar tarafından bilinen Eski Yunanda ideal ifadesini bulan bu yüzde altın oran şöyle tanımlanabilir. Yüzde birçok oranlar olsa da güzellik kavramını tam olarak ortaya koyan matematiksel formüller henüz mevcut değildir. Diğer taraftan yüz unsurları içinde belirlenmiş yüzde altın oran değeri 1.61803’tür bu oran yalnızca ideal insan yüzü için geçerlidir.

Yüzde altın orana dayanılarak geliştirilen teknikler, bugün yüz estetiğinde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Baundun geliştirdiği Sirküler sector analizdir. Bu çözümlemede trchiondan ve tragusu birleştiren hat ile yüzün önünde yarım çember çizilir. Bu yarım daire burun ucu ile çene’den geçer. Bunun gibi kulakta tragus; trichion, nasion ve menton birleşince aralarında açı oluşmakta, bu açılar birbirlerine oranlandığında altın oranı vermektedir.

Altın Oran Nedir Bir doğru parçasını bir noktasından ikiye ayırdığında; büyük olan parçanın=a, küçük olan parçaya=b oranı, kendisinin de büyük parçaya olan oranı denk olsun ve bu oranın matematiksel değeri 1.61803 olsun. Bu orana altın oran denilmiştir.

Altın Oran Ve Pi Sayısı:

İtalyan Matematikçi Pisalı Leonardo(Filus Bonacci) 1201 yılında bir sayı dizimi geliştirdi. Bu sayı dizilimi tavşanların çoğalması örneğine bakılarak geliştirildi. Bu sayılar eşsizdir. Dizideki her bir rakam, kendinden önce gelen rakamın, toplamından oluşur. 0,1,1,2,3,5,8,13… .Bu dizide, her bir rakamın bir önündeki rakama bölünmesi, sonunda bizi bu gizemli sayıya, Pi sayısına ulaştırır. Atın orana sahip olan şekilleri araştırma amacıyla altın pergeş isimli bir alet geliştirildi. Bu pergelin kolları ne kadar açılırsa açılsın her zaman altın oranı vermektedir. 

Birde Ricketts geliştirdiği yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemde ise Fhl’ na paralel trişion ile yüzde altın oranı bulmak için gözün kantusu, burun ucu, dudak bileşme noktası ve mentondan paralel doğru çizilmektedir. Bunlara burun ucu ile targustan geçen dikme çizilir. Böylelikle 3 altın dikdörtgen yüz ya profil çizilir. Bu çizimin üzerinden E-Me/Tri-Me= Phi, Tri-En/En-Me= Phi, En-Me/E-En=2 Phi, Em-E/Me-Em=Phi, En-E/En-Em=Phi, Me-Em/En-Em= Phi çizilir.

Bedende Altın Oran

Hatasız orantıya sahip olan bir insanın boyu, başının 7,5 katı olduğu bilinir. İnsan başı, yüksekliği 3.5 ve eni 2.5 oranında dikdörtgen şeklindedir. Göz, baş yüksekliğinin ortasında yer alır. İki gözün arasındaki uzaklık, tek gözün eni kadar ve burun enini belirtir. Başın enine ölçüsü, dört göz büyüklüğü kadardır. Bu yüzde altın oran'dır. Antropometrik araştırmalarda yüzde altın oran, güzel beden ölçüsünde de aranır. 90x60x90 ideal kadın ölçüleri olarak kabul edilen bu ölçüler, aslında boy dikkate alınmazsa bir önemi kalmaz. Venus de Milo’nun ölçüsü dikkate alınarak, örnekleme katsayısı ile oluşan değerlendirmede gerçek altın oran şu şekilde ölçülür. Gerçek altın oran: (98x 70 x 100) х М, burda М: boy (cm)/166. Bu formülü uyguladığımızda örneğin; 150 cm boy için altın oran yaklaşık; 88x63x90 olduğu gibi, 180 santim için de: 106 x76 x108 olur.
]]>
Vücutta Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/vucutta-altin-oran.html Tue, 27 Nov 2018 11:36:21 +0000 Vücutta altın oran, bir deyişle güzelliğin matematiği anlamına da geliyor. Her alanda olduğu gibi insan vücudunda da altın orana rastlarız. Altın oranlara her yer de rastlamak mümkün. Hayvanlarda, insanlarda, bitkilerde de altı Vücutta altın oran, bir deyişle güzelliğin matematiği anlamına da geliyor. Her alanda olduğu gibi insan vücudunda da altın orana rastlarız. Altın oranlara her yer de rastlamak mümkün. Hayvanlarda, insanlarda, bitkilerde de altın oran bulunur. Kadınları seksi kılan ideal vücut ölçüleridir. Vücutta altın oran, köklü bir geçmişe dayanan ve uzun yıllardır bilim adamları ve tasarımcılar gibi kisiler tarafından farklı işlerde yararlanılan bir ölçü parametresidir. Altın oran daha sonraları başta Leonardo da vinci olmak üzere pek çok sanatçı ve tasarımcılar tarafından farklı sektörlerde başka amaçlar için denenmiştir. Her yerde olduğu gibi insan vücudunda da altın oranı rahatlıkla görebiliriz. İnsan vücudunu ele alırsak bir çok yerde altın oran a rastlamak mümkündür. Bunların bazıları şunlardır; ayaktan sizlere kadar gelen kısım bir birim olduğunu kabul edersek arfo ardıma toplamı insan gövdesinde göbeğe denk geldiği görülür. Bu bir altın orandır. Bu bize 1,618 sonucunu verir. Başın üst kısmından boynuna kadar olan kısmın ardı ardına toplamı da göbeğe denk gelir. Bu da bir altın orandır. Bu örneklerden başka insan vücudunun farklı noktalarında da altın oran bulunmaktadır. Mesela elde baş parmak hariç parmakların üç boğumdan oluşması ve bu doğumların iki tanesinin toplamı üçüncü boğumun ölçüsünü vermesi bunlara örnektir. Ayrıca insan yüzünde de bazı bölgelerinde altın oran bulunur. En basitinden görülebilecek olanın tavşan dişlerinin boy ve eninin birbirine eşit olması. Diş doktorlarının işini kolaylaştıran bir başka altın oran da doğru ve estetik görünümü açısından dişlerdeki altın orandır. Dış görünüşle birlikte iç organlarda da altın orana rastlamak mümkündür. Mesela akciğerlerde düzensiz olarak yerleşmiş şekilde görünen her kısa bronşun ölçüsü uzun bronşun ölçüsüne eşittir. Aradaki fark ise 1-1,618 oranında olmasıdır. Aynı şekilde iç kulakta bulunan ses titreşimlerinin ilerlemesine yardım eden ve satmak şeklindeki cochleada bir altın orandır. Bütün varlıkların temel özelliklerinin bulundurulması ve aktarımı sağlayan DNA da altın orana sahiptir.

Vücutta Altın OranVücutta altın orana verilebilecek örnekler:
 • Göbek ile ayak arasındaki mesafe bir birim olarak kabul edildiğinde insan boyunu 1,618 E denk gelmesidir.
 • Parmak ucu-dirsek arası/el bileği-dirsek arası 
 • Omuzdan baş ucuna olan mesafe/kafa boyu 
 • Göbek-baş ucu arası mesafe/omuz hizasından baş ucuna olan mesafe
 • Göbek-diz arası/diz ve ayak ucu arası
Yüzdeki altın oran:
 • Yüzün boyu/yüzün genişliği
 • Dudak- kaşların birleşim yeri arası
 • Burun boyuyla 
 • Yüzün boyu ileçene ucu- kaşların birleşim yeri
 • Ağız boyu/Burun genişliği
 • Burun genişliği/burun delikleri arası
 • Göz bebekleri arası/kaşlar arası
]]>
Doğadaki Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/dogadaki-altin-oran.html Wed, 28 Nov 2018 01:49:29 +0000 Doğadaki altın oran, yüce yaratıcı, alemleri hatasız bir sistem üzere yaratmıştır. Fersah da, dünyada, canlı ve cansız varlıklarda, ibret verici  bir düzen, iltizam, insanoğlunu hayran harikalıklar bulunur. Doğadaki Doğadaki altın oran, yüce yaratıcı, alemleri hatasız bir sistem üzere yaratmıştır. Fersah da, dünyada, canlı ve cansız varlıklarda, ibret verici  bir düzen, iltizam, insanoğlunu hayran harikalıklar bulunur. Doğadaki Altın oran,  dünyanın, dünya üzerinde ki canlı ve cansız varlıkların yani tüm kainat düzeninin oluşumunda yüce yaratıcının kullandığı orandır.

Tabiatta bir bütünün parçaları içinde izlenen, asırlardır sanatsal tüm alanlarda uygulanmış, uyum bakımından en olumlu ve geçerli sonuçları ortaya koyduğu sanılan matematiksel bir oran bağıdır. Tabiatta  çarpıcı ve net  örneklerine insan oğlunun bedeninde, deniz kabuklularında ve ağaç dallarında rastlanır.

Eflatuna göre bilinmeyen kozmik fiziğin şifresi bu altın orandır. Altın oranı dikdörtgenin boyunun enine olan oranı olarak açıklayanlar da vardır. İnsanlar bilimde, teknolojide ve günlük yaşamda altın oranı kullanmaktadırlar. İnsan olarak çevremizi gözlediğimizde bu oranın olduğunu görebiliriz. Bazı bilim insanlarına göre ise doğadaki altın oran Allah'ın tabiattaki bir mührü olarak dile getirilir. Dünyada ki en ufak mikroskobik varlıktan dev yapılara, büyük doğal varlıklara kadar tüm sistem de 1.618 oranı bulunur. 


Doğadaki altın oran, eski Mısırlılarca  bulunmuş, mimaride ve sanatsal alanlarda  kullanılmıştır. Bakıldığında insan gözüne  çok güzel gelen bir orandır. Altın oranla alakalı matematiksel bilgi ilk defa M.Ö 3. yüzyıllarda Öklid’in Stoikheia ("Öğeler") isimli yapıt eserinde ortalama oran ismiyle kayda işlenmiştir. Elimizde ki verilere göre, bu bilginin tarihinin gerçekte Eski Mısır’da M.Ö. 3000 yıllarına kadar gittiği görülmektedir.

Doğadaki Altın OranDoğadaki Altın Oranın Görüldüğü  Yerler 

Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışa, sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayıları  oranı altın oranı verir. 

Papatya: Papatya çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur. 

İnsan Kafası: Her insanın kafası bir yada birden fazla saç tellerinin çıktığı düğüm yerleri adı verilen nokta vardır. Bu noktadan çıkan saç telleri dik şekilde değil, spiral, bir eğri oluşturarak çıkmaktadır. Bu eğrinin eğrilik açısı bize altın oranı vermektedir. 

İnsan Kolu: Vücudumuzun bir parçası olan kollar dirsek bölgesinden ikiye ayrılır. Bu iki bölün ayrı ayrı altın oranı verebileceği gibi, kolun tümünün yarısı da altın oranı vermektedir.

İnsan Parmağı: Ellerimizdeki parmaklarınızın üst boğumunun alt boğumuna orantısı altın oranı verecektir. 

Mısır Piramitleri: Mısır piramitleri doğadaki altın oranın en eski örneklerinden birisidir. Piramitlerin tabanının yüksekliğine oranı altın oranı vermektedir.

Mona Lisa Tablosu: Leonardo da Vinci'nin bu dünya ya nam salmış eserinin boyunun enine oranı altın oranı vermektedir.

Deniz Kabuğu: Deniz kabuklarında bulunan eğriliğin tanjantının bize altın oranı verdiği tespit edilmiştir.

Tütün Bitkisi: Tütün yaprak dizimindeki eğriliğin tanjantı altın orandır.

Eğrelti Otu: Tütün bitkisindeki  özellik Eğrelti Otu’nda da geçerlidir.

Salyangoz: Salyangozun kabuğu düzleme aktarıldığında oluşan dikdörtgenin boyunun enine oranı altın orandır.

Mimar Sinan: Mimar Sinan’ın eserlerinin çoğunda da  altın oran görülmektedir. 

Kar Tanelerinde Altın Oran:Doğadaki altın oran, kristal yapılarda da görülür. Çoğunluğu gözlerimizle göremeyeceğimiz kadar küçüklerdir. Ama kar taneleri üstündeki altın oranı gözlerimizle görebiliriz. Kar tanelerini meydana getiren uzunlu kısalı dallar, çeşitli uzantıların oranı hep altın orandır.

]]>
Altın Oran Vücut https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-vucut.html Wed, 28 Nov 2018 03:06:32 +0000 Altın oran vücut, Allah'ın yarattığı güzelliğin bir ölçü tablosu da diyebiliriz. Talak suresinde de belirttiği gibi Allah her şey için bir ölçü  kılmıştır duyurmaktadır. İnsan vücudunun çeşitli yerlerinden ilham ort Altın oran vücut, Allah'ın yarattığı güzelliğin bir ölçü tablosu da diyebiliriz. Talak suresinde de belirttiği gibi Allah her şey için bir ölçü  kılmıştır duyurmaktadır. İnsan vücudunun çeşitli yerlerinden ilham ortaya koyulan bir araştırma biçimidir. İnsan vücudunda altın oran, köklü bir geçmişe sahiptir. Tasarımlar ve bilim adamları tarafından uzun seneler  araştırılan ve farklı sektörlerde kullanılan bir ölçü çeşididir. Leonardo da Vinci bir insan şemasını örnek almıştır. Altın oran vücut kısaca güzelliğin matematiği de denmektedir. Altın oran ideal bir insan figürü için verilen ölçülerdir. İnsan vücudunda birçok altın oran bulunmaktadır. 

İnsan vücudunda altın oran: 
 • Bunlardan bazıları parmak ucu dirsek arası ve el bileği dirsek arası 
 • Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe ve kafa boyu 
 • Göbek-baş ucu arası mesafe ve omuz göbek 
 • Diz arası ve diz ayak ucu arası 
 • İnsan vücudunda altın orana bir örnek verecek olursak göbek ve ayak arasında ki mesafe 1 ölçü olarak kabul ettiğimizde insan boyunun 1,618'e denk olur.
İnsan yüzünde de pek çok altın oran bulunmaktadır. Bu ölçüler ideal bir yüz için verilen ölçülerdir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada yüz oranları dengesi birbirini tutmadığında, dikkatin orantısız olduğu yere kaydığını göstermektedir. Düzgün olmayan dişler, dişteki aralıklar, gülümserken dişe tinin normalden fazla görülmesi, yüzdeki orantısızlığı gösterir. Altın orana kısaca göz zevkinin ölçüsü de diyebiliriz. Sanatçılar bu oranın farkında olduğu için yüzyıllardır bu özelliği akılda tutup güzel görülen, göze hitap eden eserler ortaya koymuşlardır. Mesela Mona Lisa tablosunu boyuyla eninin ölçüsü altın orana uymaktadır. 

Altın Oran VücutYüzdeki altın oran 
 • Yüzün boyu ve genişliği 
 • Dudak ve kaşların birleşim yeri arası 
 • Burun boyu
 • Yüzün boyu çene ucu ve kaşların birleşim yeri arası 
 • Ağız boyu
 • Burun genişliği 
 • Burun genişliği ve burun delikleri arası 
 • Göz bebeklerin arası 
 • Kaşlar arası 
Altın oran vücut ölçülerinde matematik terimleri kullanılmaktadır.  
]]>
Altın Oran Yüz https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-yuz.html Wed, 28 Nov 2018 21:31:11 +0000 Altın oran yüz güzelliğin evrensel formülü olarak görülmektedir. Güzel olabilmek için yüz hatlarında belli bir oran olması gerektiğini söyleyen bu oran, bazı kadınların diğer kadınlara nazaran neden daha çekici olduğunud Altın oran yüz güzelliğin evrensel formülü olarak görülmektedir. Güzel olabilmek için yüz hatlarında belli bir oran olması gerektiğini söyleyen bu oran, bazı kadınların diğer kadınlara nazaran neden daha çekici olduğunuda kanıtlamaya yarıyor. Estetik operasyonların planlanması sırasında da kullanıldığını görebildiğimiz bu oran antik çağlarda olduğu gibi günümüzde de teknolojik tasarımlar ve sanat eserleri gibi pek çok alanda karşımıza çıkıyor.

Genel olarak bakıldığı zaman herkesin genç görünmeyi istediğini görebilirsiniz. Ancak bu sadece kültürel olarak talep gören bir durum değildir, yaşlanmayla beraber gelen oran bozukluğu ile savaşmak gerektiğinden de altın oran yüz için kullanılan bir hesaplama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlılık belirtilerinin ortadan kalkması sağlanırken altın oranın kullanılmaması ya da yanlış uygulanması yüz hatlarında bir dengesizlik oluşmasına neden olacağından estetik olarak da bir hata olarak kabul edilmektedir. 

Altın Oran Yüz Hesaplaması

Bir doğru parçasının uygun şekilde birbirine eş iki parçaya bölünmesi gereken durumlarda parça bölünmesinin tam olarak hesaplanması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu sırada küçük parçanın büyük parçaya olan oranının büyük olan parçanın tüm doğruya oranına eşit olması gerektiğini görebiliyoruz.

Altın oran yüz hesaplaması söz konusu olduğunda herkesin eline bir kalem ve cetvel alarak kendi yüzü için altın oran hesaplaması gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Altın oran yüz hatlarının ideal şeklini hesaplamaya olanak sağlamaktadır. Yüzünüzde altın oran hesaplaması yapmak istiyorsanız ağız uzunluğu, burun genişliği, burun delikleri arası uzaklığı, yüz boyunu, yüz genişliğini, alt dudak genişliğini ve üst dudak genişliğini bilmeniz gerekmektedir.

Altın Oran YüzAltın oran yüz hesaplamasına göre ağız uzunluğu ve burun genişliğiyle burun genişliği ve burun delikleri arasında bulunan uzaklığın, yüz boyu ve yüz genişliği ile alt dudak ve üst dudak genişliği arasında bulunan oranın 1,618 sayısını vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Siz de yüzünüzde bu hesaplamayı yaparak altın oranınızı hesaplayabilirsiniz.
]]>
Altın Oran Cetveli https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-cetveli.html Thu, 29 Nov 2018 10:06:59 +0000 Altın oran cetveli; Bu sistem dünyanın ve kainatın hemen hemen her yerinde olan ve bulunan matematik ve sanatta, bütün parçalar arasında gözlemlenen, içerisinde uyum açısından en etkin boyutları veren bir orandır. Altın oran en Altın oran cetveli; Bu sistem dünyanın ve kainatın hemen hemen her yerinde olan ve bulunan matematik ve sanatta, bütün parçalar arasında gözlemlenen, içerisinde uyum açısından en etkin boyutları veren bir orandır. Altın oran en eski olarak Yunanlılar ve Mısırlılar tarafından bulunmuştur ve de kullanılmıştır. Bu oran sayı değeri olarak 1,618'i işaret eder. Altın oran ezelden beri matematikte ve fizikte çok eski olmasına karşın insanların bunu ne zaman fark edip kullandığı bilinmemektedir. Ayrıca da bu altın oranın dünya tarihi boyunca keşfedilmiş olma olasılığı yüksektir. Altın oran ile ilgili olarak en eski bilgi Euclid' in elementler ismini verdiği tezinde altın oranın sayı değeri olan 1,618'den bahsettiği görülmüştür. 

Altın oran cetvelinin kullanıldığı yerler;
 • İnsan bedeni;
 • İnsan kafası,
 • Ayçiçeği,
 • Çam kozalağı,
 • Papatya çiçeği,
 • Mona Lisa,
 • Tavşan,
 • Deniz kabuğu,
 • Eğrelti otu,
 • Tütün bitkisi bunlardan sadece birkaçıdır. Neredeyse kainatta bulunan her şeyde bir altın oran vardır. Bunun ölçümlenmesi ve belirlenmesi de ancak altın oran cetveli ile mümkündür.
Altın Oran CetveliAltın oran cetveli kullanımı için özellikle matematik ve sayılar yani geometrik şekiller ve sayılar kullanılır. Ayrıca altın oran pergeli dediğimiz pergel yardımı ile altın oran olup olmadığının araştırılması için bu malzemelerin hepsi kullanılır. Uygulanacak nesnenin merkezine bir kare çizilerek içerinde yarı çapı alınır ve ortaya çıkan dikdörtgenlerin kenar yarı çağlarından pergel yardımı ile bir daire çizilir. Oluşan şeklin bir köşesi mutlaka sizlere altın oranın sayı değer olan 1,618'i veriyorsa bu nesne tamamen altın oran hesaplanarak yapılmıştır. Aslında bu oran yaratıcı tarafından kullanılan ve kainattaki her şeyde olan bir orandır. 

Altın oran cetveli; Fibonacci sayıları olarak bilinen bir sistem üzerine kuruludur bu sistem sayıları; 0,1,1,2,3,5,8,13,21... şeklinde devam eden bir sistemdir. Bu sistemle altın oran yani yaratıcı mucizesi olan oran ile arasında ilginç bir bağlantı vardır. Altın oran için kullanılan fi sembolü aslında Fibonacciden alıntı edilmiştir. Belirtilen dizedeki ardışık iki sayının oranı aslında altın orana doğru bir yaklaşım içerisindedir. O yüzdende Fibonacci ardışıkları, altın oran yorumlaması olarak da bilinir. Dizin ilerledikçe iki ardışık sayı arasında altın oran sayı değeri olan 1,618'e yaklaştığı gözlemlenir. Buda altın oranın çok eski tarihlerden beri kullanılmasının nedeni olarak aslında her tarih evresinde bir şekilde keşfedildiğinin göstergesidir. 
]]>
Altın Oran Kabe Mucizesi https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-kabe-mucizesi.html Thu, 29 Nov 2018 18:51:11 +0000 Altın Oran Kabe Mucizesi, Kutsal Mekke şehrinin gizli kalmış sırları bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Mekke, bilindiği gibi Müslümanların secde yönüdür. İslamın kutsal merkezidir. Ve maddi imkanı el veren tüm müslü Altın Oran Kabe Mucizesi, Kutsal Mekke şehrinin gizli kalmış sırları bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Mekke, bilindiği gibi Müslümanların secde yönüdür. İslamın kutsal merkezidir. Ve maddi imkanı el veren tüm müslümanlara Kabe, MÜzdelife ve Arafat Dağını kapsayan ziyaret farz kılınmıştır. Matematikteki üstün tasarım sayısına Fi sabiti 1.618 yani altın oran denilmektedir. DNA sarmallarındaki en boy orantısında, kalp atışlarında, yaprak diziliminde ve pek çok sayısız yerde Yüce Yaratıcı aynı sayıyı kullanmıştır. Pek çok mimaride kullanıldığı gibi Mısır Piramitlerinin yapımında dahi altın oran yani 1.618 kullanılmıştır. Mekke şehrinin güneyi ile kuzeyine olan uzaklığının oranı 1.618'dir. Enlem boylam haritasına göre de Dünyanın altın oran noktası Mekke'dir.Altın Oran Kabe Mucizesi 

Ali İmran Suresinin 96. ayetinde Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığa iman verecek açık delillerin olduğundan bahsedilmektedir. Bu ayet-i kerimenin tüm harf sayısı 47'dir. Harf sayılarının altın oranı alındığında Mekke kelimesinin işaret edildiği görülmektedir. (47/1.618=29) Mekke kelimesine kadar ayet başından itibaren 29 harf bulunmaktadır. Altın oran, Mekke ve Kabe ile ilgili mucizevi sırlar her geçen daha çok artmaktadır. Altın oran pergeli ile yapılmış olan bir ölçümde Mekke şehri Arabistan'ın altın oran bölgesinde, Kabe'nin de Mekke'nin de altın oran bölgesinde olduğu açıkça görülmektedir. Olasılık hesaplarına göre bütün bu hesapların yalnızca bir tesadüften oluşması imkansızdır. 
]]>
Altın Oran Fibonacci https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-fibonacci.html Fri, 30 Nov 2018 17:38:32 +0000 Altın Oran Fibonacci, İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuş olan Leonardo Fibonacci, ünlü bir matematikçi olup Fibonacci sayı dizisinin sahibidir. Leonardo bu sayı dizisini bir problemi araştırırken buluyor ve bu diziye de kendi adın Altın Oran Fibonacci, İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuş olan Leonardo Fibonacci, ünlü bir matematikçi olup Fibonacci sayı dizisinin sahibidir. Leonardo bu sayı dizisini bir problemi araştırırken buluyor ve bu diziye de kendi adını veriyor. Bu sayı dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.... diyerek ilerlemektedir. Bu sayı dizisinin özelliği ise her sayının kendinden önceki iki ardışık sayının toplamına eşit olmasıdır. Eğer bu dizideki sayıları kendilerinden önceki sayıya bölecek olursak bölüm süreli olarak 1,618 sayısına yaklaştığını göreceğiz. Bu rakamda bize altın oranı vermektedir. Bu sayı doğada birçok yerde aslında karşımıza çıkmaktadır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından bulunan bu sayı, genellikle mimaride kullanılmıştır. Geometrik olarak birbiri ile bağlantılı olan Fibonacci dizini ve altın oran sayısı arasında ki bağlantı ise dizindeki sayıların kendinden önceki sayıya bölümü ile her sayıda daha çok yaklaşmasıdır. 

Altın oran fibonacci, bu sayının matematiksel yönünü inceledik. Şimdi gelin bir de doğadan örneklere bakalım. Alton oranın doğadaki örnekleri ise şunlardır:
 • İnsandaki işaret parmakları: Normal bir insandaki işaret parmağında ayrılan her bir bölüm kendinden öncekine bölünce Fibonacci sayısını elde edersiniz. 
 • Akciğerler: Akciğerler iki asimetrik  bronş ağacından oluşmaktadır. Biliyorsunuz ki sol tarafta kalp olduğundan buradaki bronş diğerinden kısadır. Bu iki bronşu birbirine kıyasladığımızda yine altın orana ulaşmış oluruz. 
 • İnsan yüzü: İnsan yüzünü matematiksel olarak ele alırsak burnun altı ile çene birbirine oranlanırsa altın oran elde edilir. Ayrıca kulaklar arasındaki mesafe ve gözle üst dudak arasındaki mesafe birbirine oranlanacak olursa yine Fibonacci sayısı elde edilir. 
 • Kollar: İnsan kolundaki üst bölümün alt bölüme oranı yine bize altın oran sayını vermektedir. 
 • Mısır Piramitleri: Henüz nasıl yapıldığına dair net bir fikir olmaya Mısır Piramitleri de altın orana göre inşa edilmiştir. Piramitlerin tabanı ile yükseklikleri arasında bir oran oluşturduğumuzda yine Fibonacci sayısını elde ederiz. 
 • Çam kozalağı: Kozalağın alt noktasından üst noktasına doğru eğri spiraller bulunmaktadır. Bu eğriliğin açısı yine altın oranı bize vermektedir. 

Altın Oran FibonacciAltın oran fibonacci, her yerde karşılaşabileceğimiz ve daha nice örneği bulunan altın oran sayısının mucizevi bir sayı olduğu görülmektedir. Sanat ve mimari dışında müzik, ekonomi vb. dallarda da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gizemli sayı biz gösteriyor ki açıkça doğayı yaratan ve var eden bir Tanrı'nın varlığı kesinlikle yadsınamaz. Allah'ın biz gönderdiği o kutsal kitapta da bir ayet bu konuyu bize kesin olarak açıklamaktadır. '' Onun Katında her şey bir miktar (ölçü) iledir.'' (Rad Suresi, 8. ayet)
]]>
Ayçiçeği Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/aycicegi-altin-oran.html Fri, 30 Nov 2018 18:59:31 +0000 Ayçiçeği altın oran, Altın oran, insanların, bitkilerin, ağaçların ve dünyanın yani kısacası tüm kainatın yaratılışında yaratıcının kullandığı bir orandır. Altın oran özellikle mimari sanatsal yapı ve birçok Ayçiçeği altın oran, Altın oran, insanların, bitkilerin, ağaçların ve dünyanın yani kısacası tüm kainatın yaratılışında yaratıcının kullandığı bir orandır. Altın oran özellikle mimari sanatsal yapı ve birçok bilim adamı tarafından yararlanılan, belirli bir tutarlılık içerisinde kurulu parçalar arasında uyumu yansıtan sayısal ve geometrik değerlere genel olarak verilen bir isimdir. Altın oran terimi neredeyse tüm kainat içerisinde nesneler ve canılar için yaradan tarafından kullanılan bir sistem olduğundan doğada yetişen birçok bitkide rahatlıkla gözlemlenebilir. bunlara en iyi örnekte ayçiçeğidir.

Ayçiçeği altın oran, ayçiçeğinde yaradanın kullandığı altın oran elli bir geometrik şekil ve sayısal yapı içerir. Aslında burada iki önemli etkende ayçiçeğinde kullanılmıştır. Ayçiçeğindeki yaprakların veya içerisindeki çekirdeklerin sayılması sonucunda belirli bir sayısal sabit değer ortaya çıkar. burada saat yönünde bir sarmal halinde düzeneği olan ayçiçeğinin çekirdek sarmalları sayıldığında yirmi bir ve otuz dört sayıları elde edilir. Bu tür bir sayısal ve geometrik düzen sadece ayçiçeğinde değil daha bir çok bitkide ve canlıda gözlemlenip sayılabilir. 

Ayçiçeği altın oran

Ayçiçeğindeki altın oran hesaplanırken yapılması gereken dışarıya doğru bir şekilde sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayıları birbirine eşit oranlar verir. Bu durumda ayçiçeğindeki altın oran hesaplamanın bir kanıtıdır. Çeşitli bilim adamları tarafından birçok alanda altın oran hesaplaması yapılmıştır. Birçok bitkide bu sistem rahatlıkla gözlemlenmiştir. Bu yaratıcının bizlere verdiği en güzel olağan üstü matematiksel olgudur. Temel olarak bölünebilen bir bütünün yan yana getirilerek iki parçasının, diğer iki büyük parça tarafından oluşturulması prensibine dayanan bir sistemdir. Bu ayçiçeği altın oranın hesaplanmasında kullanılan ve diğer bütün altın oranlarda kullanılan sayısal değer 1,618 dir. Bu sayısal değer bütün yaratılan kainat içerisinde bulunan her şeyde kullanılmaktadır.  

Ayçiçeği Altın OranAyçiçeği altın oran geçmişi

Altın oranın kim tarafından ne zaman ne şekilde bulunduğu bilinmemektedir. Fakat Leonardo Da Vinci'nin 1942 yılında bitirdiği insan resmi içeren çalışmasında altın oran kullanılmıştır. Bunun dışında mısırda olan piramitlerde de aynı altın oran kullanılmıştır. Aslında bu oran yaratıcı tarafından biz insanlara gizli gibi bahşedilmiş görünse de kainatta bulunan her şey bu oran ile sabitlenmiştir. Ayçiçeği bu oranın yansıtıldığı en belirgin bitkilerden bir tanesidir. 
]]>
Altın Oran Tarihçesi https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-tarihcesi.html Mon, 03 Feb 2020 06:05:57 +0000 Altın Oranın Tarihçesi: Altın Oran, matematik ve fiziki evrende çok eskiden beri vardır. Ancak insanlar tarafından tam olarak ne zaman keşfedilip, kullanılmaya başlandığı belirsizdir. Leonardo da Vinci'nin günlüklerinde, i Altın Oranın Tarihçesi: Altın Oran, matematik ve fiziki evrende çok eskiden beri vardır. Ancak insanlar tarafından tam olarak ne zaman keşfedilip, kullanılmaya başlandığı belirsizdir. Leonardo da Vinci'nin günlüklerinde, insan ve doğayı birbiriyle iç içe kaynaştırma çalışması altın oran için bir dönüm noktası kabul edilir. Vitruvius Adamı çalışmasında, insan bedenindeki oranları gösteren (1492). Altın oran kuralı kullanmıştır.

Euclid (M.Ö. 365–M.Ö. 300), bir doğrunun 1.6180339 noktasında ayırmaktan "Elementler" adlı kuramında söz etmiş, ve bunu, bir doğruyu aşırı ve önemli oranda bölmek diye adlandırır. Mısırlılar keops Piramidi'nin tasarlanmasında pi ve phi oranını kullandı. Yunanlılar, Parthenon'un yapımı için Altın Oran a uyarlamışlardır. Altın oranı, Yunanlı heykeltıraş Phidias’da kullanılmıştır. İtalyan Matematikçisi Leonardo Fibonacci, şu anda da kendi adıyla adlandırılan nümerik seriyi bulmuştur. 1509'da Luca Pacioli'nin yayımladığı İlahi Oran adlı bir çalışma için Leonardo da Vinci de, resimler vermiştir. Bu kitabın içeiğinde, Leonardo da Vinci’nin yaptığı Five Platonic Solids (Beş Platonik Cisim) adlı resimler vardır. Bu resimler; birer adetten oluşan küp, Tetrahedron, Dodekahedron, Oktahedron ve Ikosahedronun resimleridir. Latince’ de Altın Oran'ın karşılığını ilk kullanan kişi büyük bir olasılıkla Leonardo da Vinci'dir. Tablo ve heykellerinde düzen ve güzelliği elde etmek için Rönesans sanatçıları da sıklıkla Altın Oranı kullanmıştır. Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tabloda Hz. İsa ve havarilerin oturduğu masanın boyutundan, arkadaki duvar ve pencerelerine kadar her bölümünde Altın Oran'ı uygulaması buna güzel bir örnektir. Johannes Kepler (1571-1630), Güneşin etrafında dönen gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını keşfederek, Altın Oran tanımını: (Geometride 2 büyük hazine bulunur; birincisi Pythagoras'ın kuramı, diğeri ise, doğrunun Altın Oran'a uygulanarak bölünmesidir). Bu oranı belirtmek için, bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi Parthenon'un mimarı olan Phidias'a ithaf ederek, 1900'lü yıllarda Amerika'lı matematikçi Mark Barr Yunan alfabesindeki Phi harfini kullandı. F harfi Fibonacci'nin ilk harfidir. Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelir.

Altın Oran TarihçesiAltın Oran Nedir Matematik ile Fiziksel ortamda eskiden beri var olan, sanat eserlerinde, bütünün bölümleri içinde, uyum açısından en iyi boyutları verdiği düşünülen geometrik, sayısal bağıntıdır. Altın Oranın en küçük sayı değeri 1.61803’dür, Fi yani Φ'dir. sembolü ile ifade edilir.
Eski Mısır ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, daha çok mimarlık ile sanat eserlerinde kullanılmıştır.

Altın Oran Tarihçesi, Önemi: İnsanlık, sanat ve bilim tarihi için altın oranı’ nın inanılmaz bir görevi vardır. Evren ve yaşamı anlama konusunda, Phi, bizim için yeni ufuklar açmaya devam ediyor. 70'li yıllara kadar imkansız olduğu kabul edilen, (yüzeylerin beşli simetri ile katlanması) Altın Oran ile Roger Penrose,  buldu. (İstatistikte Altın Oran) adlı (2014) kitabında, asimetrik dağılımı düzenlemek için, Altın Oran taban kullanılarak yeni bir ortalama ve sapma hesaplama stili tanımı yapılmıştır.
]]>
Altın Oran Mimarlık https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-mimarlik.html Sun, 02 Dec 2018 14:59:37 +0000 Altın oran mimarlık ve sanat gibi çeşitli bilim dallarında yararlanılmakta olan ve belli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasında bulunan uyumu yansıtmakta olan sayısal ve geometrik değerlere verilen bir tanımlamanın is Altın oran mimarlık ve sanat gibi çeşitli bilim dallarında yararlanılmakta olan ve belli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasında bulunan uyumu yansıtmakta olan sayısal ve geometrik değerlere verilen bir tanımlamanın ismidir. İlk olarak Yunanlıların ve Mısırlıların mimari yapılarında, heykellerinde ve sanatsal alanlarında kullanmış oldukları bu oran, temel olarak bölünmüş olan bir bütünün iki parçasının yan yana getirilmesi ile diğer büyük parçayı oluşturması esasına dayanmaktadır. Bu oranın sayısal değeri ise 1,618 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Altın oran irrasyonel bir sayı olarak karşımıza çıkmaktadır, bu bakımdan Pi sayısı gibi yuvarlak bir hesap alınarak 1,618 sayısal değerinin bulunduğunu görebiliyoruz. Bu oranın gerçek değeri ise kısaca (1+(kök)5)/2 olarak gösterilmektedir. Pi sayısı nasıl "π" şeklinde gösteriliyorsa, altın oranda hesaplamalar sırasında "Fi" yani "Φ" şeklinde gösterilmektedir. Böylece kurulan denklemlerde bu simgenin 1,618 olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Özellikle doğuda pek çok canlıda ve yapıda görüldüğünü söyleyebildiğimiz altın oranın insanlarda ne zaman bulunduğu ve ne zaman kullanılmaya başlandığı bilinmemektedir. Altın oran mimarlık ve sanatta pek çok alanda kullanılmakla birlikte bu alandaki en ünlü eserin Leonardo da Vinci tarafından yapılan ve 1492 yılında tamamlanmış olan Vitrivius Adamı çalışması olduğunu görebiliyoruz. İnsan vücudunda bulunan altın oranı göstermekte olan eserde çıplak bir adamın iç içe geçmiş olan kolları ve bacaklarını açık ve kapalı şekilde tasvir edilmiştir.

Altın Oran MimarlıkAltın oran mimarlık söz konusu olduğu zaman ise Mısırlıların Piramitleri yaparken kullandıkları yönteminde altın oran benzeri bir sistem olduğu düşünülmektedir. Özellikle Keops Piramidi'ne bakıldığı zaman kare şeklinde bulunan tabanının ölçüsüyle üçgen şeklinde bulunan yüzeyine uygun olacak biçimde yuvarlak çizildiği zaman bu yuvarlakların büyüklüğünün birbirine eşit olduğu görülmektedir. Buda piramidin yapımı sırasında altın oran benzeri bir teknik kullanıldığını akla getirmektedir.
]]>
Altın Oran Formülü https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-formulu.html Sun, 02 Dec 2018 23:57:30 +0000 Altın Oran Formülü, Evrende görebileceğimiz tüm nesne ve varlıkların parçaları arasında bir uyumun olduğunu ve yıllar boyunca hiç değişmediği saptandığından "Yaratıcı‘nın matematik" sistemi olarak bilinen bağıntı Altın Oran Formülü, Evrende görebileceğimiz tüm nesne ve varlıkların parçaları arasında bir uyumun olduğunu ve yıllar boyunca hiç değişmediği saptandığından "Yaratıcı‘nın matematik" sistemi olarak bilinen bağıntıya “altın oran” denir. Matematikte ve sanatta bir çok kez karşılaşabileceğimiz bu oran, aslında basit bir kuraldır. Gözlemleyebildiğimiz bütün varlık aleminde bu oranın geçerli ve tutarlı olarak gözükmesi, insanları şaşkına çeviren ciddi bir sistemi ortaya çıkarır. Evrenin başlangıcından bu yana tutarlı olarak bütün varlıklarda aşağıda açıklanacak olan 1,618’e karşılık gelen bir oranın gözlenmesi, dünyaca ünlü matematikçilerin de hayranlıkla incelediği ve kendi çalışmalarında kullandıkları bir konudur.

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, evrendeki düzeni keşfetme isteği de olmuştur. Geçmişte yapılan bütün çalışmalar, evrenin tesadüfi bir düzen içinde yaratılmadığını, hâlâ insan aklının alamayacağı kadar sistematik bir ölçü içerisinde yaratıldığını göstermektedir. Evrendeki bu sistem, kuşkusuz sayılar üzerine oturtulmuştur. Yaratılmış olan her şey, bir sayıya karşılık gelir. Matematiksel kurallar dil bilimini bile şekillendirmiştir. Biz bu sayıları, daha çok gündelik mühendislikte, matematik hesaplamalarında, ölçüp tartmada ve bunun gibi basit konular üzerinde inceliyoruz. Felsefi manada düşündüğümüzde, doğa yasalarının ve varoluşun temelinde de bu sayılar yer alır. Evrene hâkim olan sayıların yasası, kuşkusuz Tanrının matematik düzenini ortaya koymaktadır. Ve işte altın oran bu düzeni görmemizi sağlayacak anahtardır.

İlk olarak kimler tarafından keşfedildiği bilinmese de, bu konu üzerinde yapmış ilk kapsamlı çalışmalar Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından ortaya konulmuştur. Milattan önce 300’lü yıllarda yazdığı elementler adlı tezinde Öklid, ekstrem ve önemli oranda bölmek olarak altın orana değinmiştir. Antik Mısır döneminde keops piramidinde ve çok sonraları Leonardo da Vinci’nin İlahi Oran adlı çalışmada sunduğu resimlerde ve daha onlarcası sayılacak nesne ve çalışmalarda kullanıldığı bilinen altın oran, Fibonacci Sayılar olarak da bilir. İtalyan kökenli Leonardo Fibonacci, Orta Çağın en ünlü matematikçisi olup, birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği sayıların kaşifidir. Kainattaki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu keşfi sebebiyle, altın orana da adının ilk iki harfi olan Fi (Φ) sayısı da denmektedir.

Altın Oran FormülüAltın Oran Formülü

Altın oran, Matematikte 3,14 sayısına karşılık gelen ve bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen pi (Π) sayısı gibi, 1,618’e eşit olan sabit sayıya verilen addır ve Fi (Φ) simgesiyle gösterilir. Fi sayısının (Φ) bulunabilmesi için temel olarak şu matematik kuralından yararlanılır:

B noktasından bölünen bir AC doğru parçasında küçük parçanın büyük parçaya oranı ile büyük parçanın tüm doğruya oranı aynı olmalıdır. Yani, küçük AB doğru parçasının büyük BC doğru parçasına oranı ile büyük BC doğru parçasının AC doğrusuna oranı birbirine eşit olmalıdır. Bu kurala göre x+1=x2 denkleminden x2-x-1=0 denklemini türetebiliriz.

1,618 sayısının matematiksel bir şaşırtıcı yanı da tersinin bir eksiğine; karesinin ise bir fazlasına eşit olması gibi evrende eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahip tek sayı olmasıdır. Bu kuralı açarsak: Bir sayının tersi, 1'in o sayıya bölünmesi ile elde edilir. Mesela 2‘nin tersi 1/2=0,5‘tir. Buna göre Fi sayısının (Φ) tersi ise, 1/1,618=0,618‘dir. Yani tersi, kendisinin 1 eksiğine eşittir. Yine aynı şekilde Fi sayısının (Φ) karesi (1,618)2=2,618‘e, kendisinin bir fazlasına eşittir. Bu, şaşkınlık verecek bir durumdur ve bu özelliğe uygun başka bir sayı yoktur! 

Altın oran formülü, doğadaki tüm varlıklar üzerinde görüldüğü için, 1,618 sayısına ulaşmak zor değildir. Ancak bu formül sistemini iyi kavramak ve nesneler üzerinde ona göre bir ölçü belirlemek gerekir. Altın oranın en iyi anlaşılabileceği şeki]]> Mona Lisa Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/mona-lisa-altin-oran.html Mon, 03 Dec 2018 18:55:48 +0000 Mona Lisa altın oran; Altın oran yaratıcı tarafından tüm kainatta kullanılan belirli bir geometrik ve sayı sistemidir. Kanattaki her şeyde kullanılan bu sistem bitkilerden tutunda nesnelere hatta insanlara kadar uyarlanmıştır. Biz Mona Lisa altın oran; Altın oran yaratıcı tarafından tüm kainatta kullanılan belirli bir geometrik ve sayı sistemidir. Kanattaki her şeyde kullanılan bu sistem bitkilerden tutunda nesnelere hatta insanlara kadar uyarlanmıştır. Biz insanlarda nesneleri ister sanat ister mimari isterse matematiksel açıdan olsun kullanan en zeki türüz. O yüzdende Leonardo Da Vinci belkide bunu ilk kullanan insanlardan birisidir. Bilinen tarihte yaratıcı dışında en eski tarihlerdeki altın oran kullanımı Mona Lisa portresidir. Altın oran sisteminin matematiksel sabit sayısal değeri 1,618 dir. Doğada bir bütün parçalar arasında gözlemlenebilen ve yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanan ve göze son derece hoş gelen geometrik ve sayısal bir oran bağlantısıdır. 


Mona Lisa altın oran;

Leonardo Da Vincinin Mona Lisa olarak adlandırılan bu tablosu, İtalya Rönesansı yıllarında 1503 yılında yapılmış bir eserdir. Bir çok tarihçiye göre tablonun yapımı üç ile dört yıl arasında sürmüştür. Bu tablo üzerinde hiç fırça darbesi olmaması, Mona Lisanın kim olduğunun halen bilinmemesi gibi altın oranın ilk kullanılan eser olması açısından eski dönemin en ilgi çeken eserleri arasında olmasına neden olmuştur. Bu özellikler içerisinde bizim üzerinde durduğumuz ise içerisinde kullanılan altın oran sistemidir. Tablonun orijinal boyutları yani hem eni hemde boyu bizlere altın oran olduğu bilgisini verir. Mona Lisanın yüzünün olduğu yere bir dikdörtgen çizilmesi ile Bakıldığında bu çizilen dikdörtgen altın oran ölçülerini vermektedir. Bu yüz kısmını içe alan bu dikdörtgen göz hizasından bir çizgi ile ikiye ayrıldığında yine altın oran sistemine uygun bir dikdörtgen karşımıza çıkmaktadır. Leonardo Da Vincinin yaptığı diğer eserlerde de altın  oran sistemi vardır. Bir çok eserinin araştırıldı bu sanatçı yaptığı tüm resimlerde bu altın oran sistemin kullanmıştır. 

Mona Lisa Altın OranMona Lisa altın oran hesaplaması;

Tabloda kullanılan altın oran sisteminin olduğunun anlaşılabilmesi için altın oran sisteminin kullanılış ve bulunuş şeklinin bilinmesi gerekir. Bu sistemin var olup olmadığı resim yüzeyinde tam orta kısma iki eşit dikdörtgen çizilmesi ile oluşturulmalıdır. Bu dikdörtgenlerin ortak olan kenarının, tablodaki karenin tabanını kestiği noktaya pergel konularak çizilecek olan daire sayesinde karenin karşı köşesine değmesi gerekir. Yani yarı çapı bir dikdörtgenin köşesi olur. sonra karenin tabanından çizdiğimiz daire ile kesme noktasına kadar uzatılır. Yeni çıkan bu şekli dikdörtgen geometrisine tamamladığınızda karenin yanında yeni bir dikdörtgen oluşmasını sağlarsınız. İşte bu yeni dikdörtgen Sizlere taban uzunluğunun yani karenin tabanın uzunluğunu da altın oran denilir. Karenin taban uzunluğu büyük dikdörtgen şeklinin taban uzunluğuna oranı da altın orandır. 

Sonuç olarak elde edilen bu büyük dikdörtgen aslında altın oran sisteminin sabit sayısı 1,618 eşittir. buda yapılan Mona Lisa resminin bir altın oran mekanizması içerisinde çizildiğini gösterir. Halen bir çok sırrı içerisinde barındırdığı düşünülen bu tablo ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Her yeni araştırmada farklı bir çok özelliği içerisinde barındırdığı düşünülen bu tablo aslında Leonardo Da Vincinin ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunun göstergesi gibidir. 
]]>
Tasarımda Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/tasarimda-altin-oran.html Tue, 04 Dec 2018 15:37:58 +0000 Tasarımda altın oran, tasarımda esasında tek birşey demek değil. Nedenini buradan öğrenebilirsiniz. Zanaat, yapı ve dizayn dünyasında, altın oran çok fazla önemli şöhret kazanmıştır. Le Corbusier ve Salvador Dalí benze Tasarımda altın oran, tasarımda esasında tek birşey demek değil. Nedenini buradan öğrenebilirsiniz. Zanaat, yapı ve dizayn dünyasında, altın oran çok fazla önemli şöhret kazanmıştır. Le Corbusier ve Salvador Dalí benzeri önemli adlar çalışmalarında altın oranı kullanmıştır. Giza Piramitleri, Parthenon, Michelangelo tabloları, Mona Lisa, ve hatta Apple logosunun bile bu sayıyı ihtiva ettiği söyleniyor. 

Tasarımda altın oran mizanpajın hazırlanmasında önemli kolaylık ve yaratıcılık sağlamaktadır. Tasarımda tespit edecek ve estetik onay edilen sayfa orantıları Altın Oran'a yönelik belirlenir. Yatay ve dikey çizgiler sistemi altın oran mizanpaj kısmında sayfa düzenine uyumlu ve uygun format seçiminde de yardımcıdır. Altın Oranın anlam edilmesi amaçlı kullanılan simge, Fi' dir. 

Neden Altın Oran 
İlk defa Öklid'in Elementler adlı eserinde 2300 sene öncesinde tarif edilmiş durumda olan kavramın özgün tanımı şöyle: Tek minik sayı, tek önemli sayıya oranlanıyor ve çıkan netice, önemli sayının, bu 2 sayının toplamına oranına eşdeğer çıkıyorsa, bu 2 sayı altın oranda onay edilir. Bu koşulu imkanı sunan ölçüt genelde 1,6180 olarak yazılıyor.  Altın oran her vakit belli bir süre yoksun çıkmaktadır. Yalın tek Türkçe ile yorumlamak gerekirse, elinizde 2 nesne var diyelim (ya da tek tek nesne var da onu 2 nesneye ayırabiliyorsunuz, aynı altın dikdörtgende meydana geldiği benzeri) ve yukarıdaki matematik işlemini mahaline getirirseniz ve bir,6180 değerine ulaşırsanız, 2 nesnenin altın oran içerisinde olduğuna kanı getirilir. Matematik işlemini yaptığınızda altın oran 1,6180 değil, 1.6180339887… biçiminde devam etmektedir, başka bir deyişle ondalık rakamlar sonsuza gidiyor. Tasarımda altın oran gerçek sözlü ve sözlü anlatım yapan, düşüncelerini açık aktaran, dizayn ve görüntü yeterliliğine sahip, sistemli düşünmek, kendini yenileyebilen özellikte olması gerekiyor. 

Grafik Tasarımda Gestalt ve Görüntüyü İdrak 
Gestalt felsefesini bilmek grafik tasarımcıya amaç kitlenin idrak boyutuna yönelik dizayn üretebilmek bakımından kımetli bilgiler sunar. İnsan gözünün biçimi ve uyumu grup ve ilişkilendirme niteliğine sahiptir. Benzer birim personel çeşitli biçimde tertip ederek farklı tek anlam anlam edebilir. 
Gestalt teorisinin basit prensipleri: 
Görsel tek imajın parçaları, çeşitli bileşkenler model analiz edebilir ve değerlendirilebilir 
Görsel tek imajın tamamı onun parçalarının toplamından çeşitli ve ek olarak kapsamlıdır 
Grafik Dizayn ve İletişim 
Grafik dizayn, iletişim kurma yerine sanatsal ifadelendirmeleri kullanır ve bilimden, bilgiden yararlanır. Grafik dizayn çerçevesinde anlam edilecek bütün çalışmalar, tasarımlar estetik kıymetler civarı, işlevsel bağlamda da ele alınmak durumundadır. Bu bağlamda grafik tasarımın alanında üretilecek çalışmalar, etkin kontakt kurma niteliğine sahip olmalıdır. 
Tasarımda Altın OranGrafik Dizayn ve Reklam 
Grafik dizayn ve reklam yaratıcı dünyanın kapılarını açarak markaya güç katan etkenler içinde önce sırada buluntümör. Grafik dizayn çerçevesinde bilhassa tanıtım reklam bağlamında yapılmış durumda olan bütün çalışmalar, işlevsel olmak durumundadır. Ve tek o civarı da estetik olmalıdır. Buna bağlı olarak içerisinde yaratıcılığı barındırır.  
Reklamda Amaç Kitle 
Reklam, amaç aldığı tüketici kitlesi üstünde tespit edecek tek etki yaratarak bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirir. Reklamda slogan kuvvetli olmalıdır. Tasarımda altın oran başarıya giden yöntemde ayak izidir. Dizayn ne civarı yaratıcı olursa olsun, önemli fikre sahip olsa da, gerçek yayım arabayı, başka bir deyişle doğru kitle iletişim aracı seçilmeli ve sonuç gerçek tüketiciye ulaştırılmazsa hiçbir işe yaramaz. 
]]>
Dünyanın Altın Oran Noktası https://www.altinoran.gen.tr/dunyanin-altin-oran-noktasi.html Wed, 05 Dec 2018 01:34:10 +0000 Dünyanın altın oran noktası, Dünyanın altın oranı merkezi Mekke'dir bu iddia güçlü bir iddia olduğu kadar bilimsel açıdan çok kuvvetli delillere sahiptir. İnsanlar dini inanış ve kabullerden ziyade bilimsel veriler ve ispat i Dünyanın altın oran noktası, Dünyanın altın oranı merkezi Mekke'dir bu iddia güçlü bir iddia olduğu kadar bilimsel açıdan çok kuvvetli delillere sahiptir. İnsanlar dini inanış ve kabullerden ziyade bilimsel veriler ve ispat istemektedirler. Dünyanın altın oranı matematik ve sanat alanında, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından etkin boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir oranla bağlantısı olduğu bilinir. Eski çağlarda mısırlılar ve yunanlılar tarafından sanatta ve mimaride kullanılan bu altın oranı uygun biçimde bölünmek istenilen bir doğru parçasının uygun şekilde iki parçaya ayırmak gerektiğinde kullanılır. Bu doğru öyle bir noktadan bölünmelidir ki büyük parçanın küçük parçaya oranı bütün doğru oranına eşit olmalıdır. Bu oran doğal olan ve gözümüze mükemmel görülen her şeyde karşımıza çıkmaktadır. İşte bu oran pi (n) sayısı gibi irrasyonel sayı olmakla birlikte ondalık sistemde yazılışı 1,618033...'tür bu oranın kısa hali ise "(1+V5)2'dir. İnsan vücudunun hemen hemen her yerinde altın oranı bulunur. İnsan vücudundaki parmak boğumları buna en güzel örnektir. İnsanların kalp atışlarında DNA'nın en ve boy oranlarında bu oran mevcuttur. Göze güzel görünen kişilerin vücutları yüzleri daima altın oranına uyar. Altın oranın tarihte ilk ne zaman ilk ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmemektedir. Lakin tarih boyunca bir çok defa yeniden keşfedilmiş olasılığı yüksektir. Mısırlılar Keops Piramidinin tasarımında pi oranın ve altın oranını kullanmışlardır. Eserlerinde sürekli olarak bu orana bağlı kalan Leonardo Da Vinci mükemmeli yakalamıştır. Bu oranı sürekli kullanan Leonardo Da Vinci altın oran cetvelini icat etmiştir.

Dünyanın altın oran noktası Mekke, Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı (7.631,68 km) ile güney kutup noktasın olan uzaklığının (12.348.32 km) oranı tam olarak 1.618 sayısını verir. Bu oran altın oranıdır. Ayrıca günümüzde tüm dünyanın ortak yer belirleme yeri olan enlem boylam haritasına göre Mekke'nin gün dönümü çizgisini doğu uzaklığı ile batı uzaklığı birbirine altın oranını vermektedir. Günümüzdeki tüm harita sistemlerinde bu nokta Mekke şehri sınırlarına çıkmaz. Kabeyi içine alan Mescid-i Haram bölgesi içerisinde kalır. Bunu sizde Google Earth programı ile hesap makinesi yardımıyla kendiniz test edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deniz yerine karaya düşümü açısından Dünyanın Altın Oran NoktasıDünyanın altın oran noktası Mekke'dir. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin kutsallığından bahseden tek bir ayet bulunur. Bu ayet Al-i İmran suresi 96. ayet'tir. Ayet toplam 47 harften oluşmakta ve sadece tek bir yerinde Mekke ismi geçmektedir. Bu kelime dahil ayetin başından itibaren 96 harf vardır. İşlem yapıldığında altın oranı ortaya çıkar. 1 harf eksik veya fazla olsa bu oran oluşmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu oran tesadüf olamaz. Dünyada yaşayan en küçük yapılardan biri olan DNA'da, insan uzuvlarında, deniz kabuklarında saymakla bitiremeyeceğimiz en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar altın oran görülür. 

Mantıklı düşünmek gerekirse tarih boyunca milyarlarca insanın yöneldiği bu noktanın kordinatlarınında bir oranı yansıtmasını akla uzak olmaması gerekir. Hatları ley bakımından incelemek gerekirse ley hatları denilen pozitif enerji akım hatlarının üzerinden halan yoğun şekil araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesiştiği enerji santrali gibi yayın yaptığı en önemli noktanın Kabe ve bunun uzantısı içerisinde olan Arafat dağı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu enerji hatlarının bu noktada kesişmesi sonucunda öyle bir pozitif enerji ortaya çıkmaktadır ki Mescid'i Haram bölgesine giden insanlarım beyinleri etkilenip muazzam derecede güçlü bir faaliyet içerisine girmektedir. Peygamber efendimizin bir hadisinde: "Başka yerlerde sadece fiillerinizden mes'ulsünüz, Harem'i]]> Altın Oran Hesaplama https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-hesaplama.html Wed, 05 Dec 2018 02:39:29 +0000 Altın Oran Hesaplama; Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan en verimli matematiksel değerleri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında kolaylıkla görülebilen sayısal bir oran Altın Oran Hesaplama; Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan en verimli matematiksel değerleri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında kolaylıkla görülebilen sayısal bir oran bağıntısıdır. Altın orana göre, bir doğru parçasının iki eşit parçaya bölünmesi gereken durumlarda parçanın bölünmesi tam olarak ayarlanmalı, küçük parçanın, büyük parçaya olan oranıyla büyük parçanın tüm doğruya olan oranı eşit olmalıdır.

İnsan Vücudunda Altın Oran Hesaplama,
 •  Omuz hizasından başucuna kadar olan mesafe;kafa uzunluğu mesafe,
 •  Parmak uçları-dirsek arası, el bileği-dirsek arası mesafe,
 •  Göbek-başucu arası mesafe-omuz hizasından başucuna kadar olan mesafe,
 •  Göbek-diz arası, diz ayakucu arasındaki mesafe olarak hesaplanır.
İnsanın vücudunun tamamında altın oranla hesaplanan bölgelere örnek:
 • Ağız boyu-burun genişliği altın oranı.
 • Yüz boyu-yüzün genişliği altın oranı.
 • Burun genişliği- burun delikleri altın oranı.
 • Dudak- kaşların birleşim yeri arası -burun boyu altın oranı.
 • Göz bebekleri arası-kaşlar arası altın oranını verir.
Altın Oran HesaplamaAltın oran hesaplama;

Elimizi havaya kaldırıp parmak boyuna baktığımız zaman, parmakların elimize olan altın oranını gözlemleyebiliriz. Parmaklarımızda bulunan 3 boğumdan her birinin mesafesi diğer boğumlara olan altın oranını verir. Yalnız bu hesaplama baş parmak dışındaki parmaklar için geçerlidir. Yaradan insan oğlunu öyle güzel bir uyum içinde yaratmış ki elimizdeki serçe parmakla, baş parmağın boylarının altın orana sabit olduğunu görebiliriz. Tüm bu hesaplamalar normal insan metabolizması için geçerlidir. Nadiren de olsa normal insan metabolizmasından farkı olarak dünyaya gelen insanlar için geçerli değildir. Yüce yaradan insan oğlunu ve kainattaki tüm varlıkları çok güzel bir uyum içinde  yaratmıştır. Altın oran insanlarda olduğu gibi bitkilerde de çok muntazam bir şekilde kullanmıştır.
]]>
Altın Oran Nasıl Hesaplanır https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-nasil-hesaplanir.html Wed, 05 Dec 2018 19:40:30 +0000 Altın oran nasıl hesaplanır, konusunun geçmişine bakmak gerekirse Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan, en verimli matematiksel verileri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında Altın oran nasıl hesaplanır, konusunun geçmişine bakmak gerekirse Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan, en verimli matematiksel verileri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında rahatlıkla gözlemlenebilen sayısal bir oran bağıntısıdır. Altın Oran'a göre, bir doğru parçasının uygun biçimde iki eşit parçaya bölünmesi gereken durumlarda, parçanın bölünmesi tam olarak hesaplanmalı, küçük parçanın büyük parçaya olan oranı ile büyük parçanın tüm doğruya olan oranıyla eşit olmalıdır.

İnsan Vücudunda Altın Oranın Hesaplaması

Altın oran değerlerine uyumlu ve vücudun değişik boşluklarındaki uygun ideal orantı olarak hesaplanmaktadır. Matematik ve fizikte ezelden beri var olan altın oranın hesabının ne zaman keşfedildiği tarih kaynaklarında tam olarak bilinmemektedir. Yalnızca her zaman yeniden keşfedilebilirliği söylenmektedir. Vücudumuzda altın oranıyla hesaplanan boşlukların oranlarına örnek vermemiz gerekirse;

Altın Oran Nasıl Hesaplanır

 • Omuz hizasından başucuna kadar olan mesafe; kafa boyundaki mesafe,
 • Parmak uçları- dirsek arası, el bileği- dirsek arasındaki mesafe,
 • Göbek- başucu arası mesafe- omuz hizasından başucuna kadar olan mesafe,
 • Göbek- diz arası, diz ayakucu arasındaki mesafe

olarak belirtilmektedir.

İnsan Yüzündeki Altın Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır

Bilim adamları ve sanatkârların ortak görüşle özel hesaplamalarla belirttikleri insan yüzünde de altın oran hesaplamaları mevcuttur. Bu hesaplamalar ideal insan yüzü temel alınarak hesaplanır ve ortak görüş olarak kabul edilir.

Ağız yapısında iki dişin birbirine olan mesafesi altın oranla hesaplanmaktadır. Diş hekimlerinin bu altın oranı bilerek diş yapısına yapılacak protez diş vs. gibi yapıları hesaplanmasında yardımcı olmaktadır. Çene yapısında ön iki dişin toplamının oranı diğer dişlerinin boylarının oranıyla bağlantısını vermektedir.

İnsanın vücudunun tamamında altın oranla hesaplanabilecek bölgelere örnek vermemiz gerekirse;

 • Ağız boyu- Burun genişliği altın oranını,
 • Yüz boyu- Yüzün genişliği altın oranını,
 • Burun genişliği- Burun delikleri altın oranını,
 • Dudak- kaşların birleşim yeri arası- Burun boyu altın oranını,
 • Göz bebekleri arası- kaşlar arası altın oranını vermektedir.

Elinizi havaya kaldırdığınızda parmak boyuna baktığınızda, parmakların elinize olan altın oranını gözlemleyebilirsiniz. Parmaklarınızda bulunan üç boğumdaki bir boğumun mesafesinin diğer boğumlara olan oranı da altın oranı vermektedir. Yalnız bu hesaplama başparmak dışındaki parmaklar için geçerlidir. Ve yine elinizdeki serçe parmakla, başparmak boylarının altın orana sabit olduğunu görebilirsiniz.

Tüm bu hesaplamalar belirtildiği üzere normal insan standartlarındaki ölçümlere dayalı olarak tespit edilmektedir. Normal insan metabolizmasından farklı olarak dünyaya gelen bireylerin vücut ölçüleri standart dışındadır ve altın oranla hesaplanmamaktadır. 

]]>
Altın Oran Örnekleri https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-ornekleri.html Thu, 06 Dec 2018 15:13:22 +0000 Altın Oran Örnekleri, Altın oran, doğada sayısız canlı veya cansız varlıkların şekillerinde veya yapısında bulunan özel bir değerdir. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve Altın Oran Örnekleri, Altın oran, doğada sayısız canlı veya cansız varlıkların şekillerinde veya yapısında bulunan özel bir değerdir. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklarında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır.

Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Altın Oran, CB/AC= ab/CB=1.618; bu oranın değeri her ölçü için 1.618dir. Bir doğru parçanın (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki, küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun. Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi 'dir. Altın Oran, pi() gibi iirasyonel bir sayıdır ondalık sistemde yazılışı, 1.61803398874984...'tür. (noktadan sonraki ilk 15 basamak) Altın oran için(fi) sembolü ilk kez 1909 yılında Amerikalı matematikçi Mark Barr tarafından, altın oranı kendi çalışmasında sürekli olarak kullanan Büyük Yunan heykeltıraşı Phidias'ın (M.Ö. 490-420) adındaki ilk Yunan harfi nedeniyle, kullanılmıştır. Bunlar dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oran örnekleri şöyledir,

Altın Oran Örnekleri

İnsan bedeninde Altın Oran Örnekleri

 • Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,
 • Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe,
 • Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe,
 • Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası.

İnsan Yüzünde Altın Oran Vardır, Ancak elinize hemen bir cetvel alıp insanların yüzünden ölçüler alınmaz. Çünkü bu oranlandırma, bilim adamları, ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir. Her yüzün bu orana uyması beklenemez. Bu oran sadece ideale yüzlerde bulunabilir. Örneğin, üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir diş hekiminin estetik ve ideal bir gülüş yaratırken dikkate alabileceği oranlardır. Estetik diş hekimliği bu altın oranların hesaplanması ve uygulanması ile daha bilimsel farklı bir platforma yerleşir. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar ise şöyledir,

 • Yüzün boyu / Yüzün genişliği,
 • Dudak-kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,
 • Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,
 • Ağız boyu / Burun genişliği,
 • Burun genişliği / Burun delikleri arası.
 • Göz bebekleri arası / Kaşlar arası.

Altın Oran'a uysa da uymasa da insanoğlu ve içinde yaşadığı doğa güzeldir. Yeter ki o güzellikleri görebilelim....

]]>
Altın Oran Nerelerde Kullanılır https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-nerelerde-kullanilir.html Fri, 07 Dec 2018 09:28:48 +0000 Altın oran, genel olarak bir bütünün onu oluşturan parçaları ile arasındaki uyumu yansıttığı için estetik cerrahi, tıp, sanat, mimari, teknik, bilim gibi bir çok farklı alanda yararlanılan sayısal ve geometrik değerler Altın oran, genel olarak bir bütünün onu oluşturan parçaları ile arasındaki uyumu yansıttığı için estetik cerrahi, tıp, sanat, mimari, teknik, bilim gibi bir çok farklı alanda yararlanılan sayısal ve geometrik değerler bütünüdür. Temel olarak iki parçanın rakamsal ve ya şekilsel açıdan toplamının bir sonraki parçayı oluşturması prensibine dayanır. Bu prensiple uyumlu Fibonacci dizini altın orana verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Bu sayısal dizilime göre art arda gelen iki sayı toplandığında bir sonraki sayının kendisini vermelidir. Örneğin; 2, 3, 5, 8, 13, 21 gibi. Bu şekilde ilerleyen bir sıralamada ortaya çıkan fark her zaman 1,618'dir ve bu fark altın oran olarak değerlendirilir. 

Altın oran nerelerde kullanılır

İlk olarak Mısırlılar tarafından Piramitlerin yapımında kullanıldığı düşünülen altın oran daha sonraları Yunanlılar tarafından Antik Dönem heykellerinin yapımında kullanılmıştır. Keops Piramidi incelendiğinde zeminde yer alan kare büyüklüğünde bir daire çizildiğinde bu dairenin piramidin yandan bakıldığında oluşan üçgen ile aynı büyüklükte olduğu farkedilecektir. Yunanlılarda ise tanrı heykellerinin daha gerçekçi olabilmesi için vücut parçalarının aralarındaki farklar için altın oran benzeri bir parametreden yararlanılmıştır. Rönesans döneminde tabloların gerçeğe daha yakın olabilmesi için başta "altın oran" tabirini ilk kullanan kişi Leonardo da Vinci başta olmak üzere bir çok sanatçı eserlerinde altın orandan yararlanmıştır. Hem sanatsal hem de teknik açıdan 

Altın Oran Nerelerde Kullanılır
Rönesans Dönemi'nin en bilinen eserlerinden biri olan Vitruvius Adamı altın oranı net bir şekilde açıklayan ilk eserlerden biridir aynı zamanda. Kolları kapalı ve açık olmak üzere iç içe geçmiş iki ayrı şekilde çizilen çıplak bir adamın doğa ve şekillerle olan uyumu, kendi uzuvları arasındaki oranları vurgulayan bu çizim oranlar kanunu ya da insanın oranları olarak da bilinmektedir. Zaman içerisinde matematik ve geometriye de dahil olan bu oran Fibonacci Dizini, Kepler Üçgeni gibi sayısal değerlerde, geometrik şekillerde de görülmeye başlanmıştır. Her ne kadar İtalyan matematikçi Fibonacci'nin bu dizilimi oluştururken altın oran farkı olarak bilinen 1,618 sayısından haberdar olup, olmadığı tam anlamıyla bilinmese.de bugün artık altın oran densiğinde ilk akla gelen keşiflerden biri Fibonacci dizinidir. Kepler üçgeni de aynı büyüklükteki iki üçgenin birleştirilmesiyle oluşan diğer üçgenin birebir büyüklükte başka bir üçgenle birleşerek bir sonraki üçgeni oluşturması kuralına dayanır. Bu durum üçgenlerin uç noktalarının içten dışa birleştirilmesiyle birlikfe bize altın oranın önemli bir simgesi olan spiral şeklini verir. Aynı mantıkla oluşturulmuş altın dikdörtgen, beşgen ve yıldız şekilleri de mevcuttur. Örneğin; Pentagram olarak anılan, içinden çizgiler geçen yıldız biçimi altın oranla uyumlu olmakla birlikte bir çok inanışta kutsal olarak kabul edilmekte, uğur getirdiğine inanılmaktadır. Altın dikdörtgen de tıpkı Kepler üçgenindeki prensiplere uygun oluşturulmuş bir diğer geometrik şekildir. 

Bunların dışında özellikle yüzdeki dengeli görüntüyü oluşturan detaylarda da altın oran mevcuttur. Örneğin; Dudak çizgisinin bittiği noktalarla göz bebekleri aynı çizgiden geçtiğinde ve oluşan bu karenin tam ortasında burun ucu yer aldığında bu durum estetik açıdan dengeli bir görüntüyü ve altın oranı ifade eder. Aynı şekilde insan vücusunun çeşitli bölgelerinde de yine bu orana benzer oranlar bulunmaktadır. Parmak boğumlarında, el ve kollarda, bacaklarda, baş ve omuz kısmında altın oranlar söz konusudur. 

Ayrıca uzay boşluğunda, DNA'da, papatya, eğrelti otu gibi bitkilerde, salyangoz, tavşan gibi havyanlarda da altın oranı yansıtan detaylar mevcuttur. Doğanın güzellik ve estetik ölçütü olarak bilinen bu oran hayvan kabukları]]> Altın Oranını Kullanıldığı Yerler https://www.altinoran.gen.tr/altin-oranini-kullanildigi-yerler.html Fri, 07 Dec 2018 09:48:59 +0000 1. Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir.2. Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeği 1. Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir.


2. Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.


3. İnsan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. Işte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize altın oranı verecektir.


4. İnsan Vücudu: İnsan Vücudunda Altın Oranın nerelerde görüldüğüne bakalım:


4.1. Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır(Büyük(üst) bölüm ve küçük(alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı altın oranı verceği gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.

Altın Oranını Kullanıldığı Yerler
4.2. Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. Işte size alaka... Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.


5. Tavşan: İnsan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.


6. Mısır Piramitleri: Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı yine altın oranı veriyor.


7. Leonardo da Vinci: Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Şimdi bu ünlü ressamın çizmiş olduğu tabloları inceleyelim.


7.1. Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.


7.2. Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.


8. Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.


9. Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.


10. Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de koleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.


11. Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır.


12. Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otunda da vardır.


13. Elektrik Devresi: Altın Oran sadece Matematik ve kainatta değil, 


Fizik te de kullanılıyor. Verilen ne tane dirençten maximum verim elde etmek için bir paralel bağlama yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani Reş= yani altın oran olur.


14. Salyangoz: Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.


15. MİMAR SINAN: Mimar Sinanın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camilerinin minarelerinde bu oran görülmektedir.
]]>
İnsan Vücudunda Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/insan-vucudunda-altin-oran.html Sat, 08 Dec 2018 04:24:37 +0000 İnsan vücudunda altın oran, köklü bir geçmişe sahip, uzun yıllardır bilim adamlarından, tasarımcılara kadar birçok kişi tarafından farklı sektörlerde yararlanılan bir ölçü parametresidir. Kökleri 1170 ve 1240 yılları ar İnsan vücudunda altın oran, köklü bir geçmişe sahip, uzun yıllardır bilim adamlarından, tasarımcılara kadar birçok kişi tarafından farklı sektörlerde yararlanılan bir ölçü parametresidir. Kökleri 1170 ve 1240 yılları arasında yaşamış olan orta çağın en yetenekli matematikçisi olarak bilinen Fibonacci'e dayanır. Fibonacci'nin bulmuş olduğu, altın oran ya da Fibonacci dizini adıyla anılan bu ölçü sistemi temel olarak her sayının kendinden bir önceki ile toplanması nihayetinde oluşturulan bir dizindir. Örneğin; 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... gibi. Bu şekilde devam eden bir dizin bir süre sonra sürekli aynı farkı verir. Bu fark da 1,618'dir ve altın oran olarak bilinir. 

Altın oran daha sonraları başta Leonardo da Vinci olmak üzere bir çok sanatçı, tasarımcı ve bilim adamı tarafından farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanılmıştır. Her alanda olduğu gibi insan vücudunda da altın orana rastlamak mümkündür. İnsan bedeni göz önünde bulundurulduğunda birçok altın oran belirtisi ortaya çıkar. Bunlardan bazıları; ayaktan dize kadar olan kısım bir birim olarak kabul edildiğinde ardı ardına toplamı insan vücudunda tam olarak göbeğe denk gelir. Bu bir altın orandır ve bize 1,618 sonucunu verir. Başın üst kısmından boyna kadar olan kısmın ardı ardına toplamı da göbeğe denk gelir ki yine bu da bir altın orandır. Bunlar dışında da insan vücudunda farklı noktalarda altın oran bulunmaktadır. Elde, baş parmak hariç parmakların üç boğumdan oluşması ve bu boğumların ilk ikisinin toplamının üçüncü boğumun ölçüsünü vermesi gibi. Ayrıca insan yüzünde de bazı noktalarda altın oran mevcuttur. En kolay görülebilecek olanı tavşan dişlerinin boy ve eninin birbirine eşit olması gibi. Bu da doğru ve estetik bir görüntü yaratmak isteyen diş doktorlarının işini kolaylaştıran başka bir altın orandır. Dış görünüş harici bir de iç organlarda altın orana rastlamak mümkündür. Örneğin; akciğerlerde düzensiz olarak dizilmiş şekilde görünen her kısa bronşun toplamı uzun bronşun toplamına eşittir ve aradaki fark 1 ila 1,618 civarındadır. Aynı şekilde iç kulakta yer alan ses titreşimlerinin iletilmesini sağlayan ve  sarmal şeklindeki cochlea da bize altın oranı vermektedir. Tüm canlıların temel özelliklerinin depolanmasını ve aktarımını sağlayan DNA da altın orana sahiptir. 

İnsan Vücudunda Altın Oran
İnsan vücudu dışında kar kristallerinden, hayvanlardaki boynuzlara ve dişlere, uzay boşluğundan, salyangozlara ve kabuklu deniz hayvanlarına, mikro organizmalara kadar evrendeki birçok canlıda ve noktada altın orana rastlamak olağandır. Öyle ki Kepler altın oranın önemini vurgulamak adına "hazine" ifadesini kullanmıştır. 
]]>
İnsan Yüzünde Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/insan-yuzunde-altin-oran.html Sat, 08 Dec 2018 11:39:25 +0000 İnsan yüzünde altın oran; İnsanların her biri kendisine güven duymak ve gözde olmak ister. Dış görünüşü ile fazlaca ilgilenen, mesleki anlamda ifadenin önemli olduğunu düşünen ve bu konuları araştıran herkes altın İnsan yüzünde altın oran; İnsanların her biri kendisine güven duymak ve gözde olmak ister. Dış görünüşü ile fazlaca ilgilenen, mesleki anlamda ifadenin önemli olduğunu düşünen ve bu konuları araştıran herkes altın oran kelimesi ile karşılaşmıştır. İnsan yüzünde pek çok altın oran mevcuttur.  Yalnız alınan bir cetvel ile bunu sabitleyebilmek ve tam ölçüte ulaşabilmek mümkün değildir. Alınmış tüm değerler bilim adamlarınca sabitleşmiş ancak ideal olarak belirlenmiş ölçüleri içermektedir.

İnsan yüzünde altın oran hesaplaması yapabilmek için bir takım kuralları bilmek gerekir. Her ideal yüz tipi tam anlamı ile bu oranlamaya karşı gelmiyor olabilir. Yapılan araştırmalar ve alınan verilere göre bu değerler ancak tam ideal kişileri hedef gösterecek olup, tüm insanlığın bu ölçülere sahip olmasını beklemek yanlış olacaktır.

İnsan Yüzünde Altın Oran

İnsan Yüzünde Altın Oran Kuralları Neleri İçerir

Söz gelimi bir kişinin üst bölgede bulunan öndeki iki adet dişin, enlerinden elde edilecek toplam ile boylarına oranlanması altın oranı ifade etmektedir.  Görüldüğü gibi çokta kolay olmayan minimal hesapları işaret etmektedir. Diş doktorları için bu oranlama istenen en sağlıklı oranlamadır.

İnsan Yüzünde Altın Oran İçin Hangi Kriterler Dikkate Alınır

 • Yüzün boyu ile yüzün genişliğinin oranlanması
 • Yüzün boyu ile çene ucunun oranı ile kaşların birleştiği bölümün arası orantısı
 • Göz bebeklerinin mevcut aralığı ile kaşların mevcut aralığının oranlanması
 • Burun genişliği ile burun deliklerinin aralık olarak oranlanması
 • Ağız boyu ile burun genişliğinin oranlanması
 • Burun boyu ile dudak, ayrıca kaşların birleşim noktası aralığının oranlanması

İnsan yüzünde altın oran eşleşmesi ile artık iri gözlere sahip olmak, inci gibi diş taşımak, hoş bir gülüşe sahip olmak yabana atılacak gibi görünmekte. Ancak bu oranlamayı metre ile yapabilmek mümkün olmayacağı için merakımız varsa işin uzmanları ile görüşüp fikir edinmemiz gerekebilir.

]]>
Altın Oran Tarihi https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-tarihi.html Sat, 08 Dec 2018 18:36:23 +0000 Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedil Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir.

Leonardo da Vinci'nin günlüklerinin birinde bulunan, insan ve doğayı birbiriyle ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan vücudundaki oranları gösteren Vitruvius Adamı çalışması (1492).

Euclid (M.Ö. 365 – M.Ö. 300), "Elementler" adlı tezinde, bir doğruyu 1.6180339... noktasından bölmekten bahsetmiş ve bunu, bir doğruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek diye adlandırmıştır. Mısırlılar keops Piramidi'nin tasarımında hem pi hem de phi oranını kullanmışlardır. Yunanlılar, Parthenon'un tüm tasarımını Altın Oran'a dayandırmışlardır. Bu oran, ünlü Yunanlı heykeltraş Phidias tarafından da kullanılmıştır. Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi, adıyla anılan nümerik serinin olağanüstü özelliklerini keşfetmiştir fakat bunun Altın Oran ile ilişkisini kavrayıp kavramadığı bilinmemektedir.

Altın Oran Tarihi

Leonardo da Vinci, 1509'da Luca Pacioli'nin yayımladığı İlahi Oran adlı bir çalışmasına resimler vermiştir. Bu kitapta Leonardo Leonardo da Vinci tarafından yapılmış Five Platonic Solids (Beş Platonik Cisim) adlı resimler bulunmaktadır. Bunlar, bir küp, bir Tetrahedron, bir Dodekahedron, bir Oktahedron ve bir Ikosahedronun resimleridir. Altın Oran'ın Latince karşılığını ilk kullanan muhtemelen Leonardo da Vinci 'dir. Rönesans sanatçıları Altın Oran'ı tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanmışlardır. Örneğin Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, İsa'nın ve havarilerin oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar Altın Oran'ı uygulamıştır. Güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını keşfeden Johannes Kepler (1571-1630), Altın Oran'ı şu şekilde belirtmiştir: "Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri Pythagoras'ın teoremi, diğeri, bir doğrunun Altın Oran'a göre bölünmesidir." Bu oranı göstermek için, Parthenon'un mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi olan Phidias'a ithafen, 1900'lerde Yunan alfabesindeki Phi harfini Amerika'lı matematikçi Mark Barr kullanmıştır. Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelen F harfi de, Fibonacci'nin ilk harfidir.

Altın Oran, bir sayının insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz bir roldür. Phi, evren ve yaşamı anlama konusunda bizlere yeni kapılar açmaya devam etmektedir. 1970'lerde Roger Penrose, o güne kadar imkânsız olduğu düşünülen, "yüzeylerin beşli simetri ile katlanması"nı Altın Oran sayesinde bulmuştur.
]]>
Altın Oran Nedir https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 08:30:54 +0000 Altın oran, doğada sayısız canlı ve cansız olan varlıkların yapısında ve şeklinde bulunan özel bir oran olarak tarif edilmektedir. Ayrıca başka bir tarifte, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride k Altın oran, doğada sayısız canlı ve cansız olan varlıkların yapısında ve şeklinde bulunan özel bir oran olarak tarif edilmektedir. Ayrıca başka bir tarifte, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanmış olan bu oran, doğada bulunan bir bütünün parçaları arasında ki gözlemlenen asırlarca mimari ve sanat alanındaki eserlerde uygulanmış,  bunları uyum açısından en uygun boyutları verdiği varsayılan,  sayısal ve geometrik olarak hesaplanan bir oran bağlantısı olarak kabul edilir. Bu altın oranın, doğada en belirgin bir şekilde hadsiz benzerlerine rastladığımız ve birçok varlıkta görülmektedir. Bunların başında ilk olarak gördüğünüz insan vücudu, deniz kaplumbağaları, bitkiler ve ağaç yapraklarında bu orana rastlanmaktadır. Kozmik fiziğin anahtarı hükmünde olarak, bu oran Platon tarafından gösterilmiştir. Farklı bir açıdan da altın oranı, bir dikdörtgenin eninin boyuna olan oranını, en estetik ve güzel bir şekilde açıklayan tanımlarda bulunmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan anladığımız kadarıyla altın oranı, kendisini böldüğü kısmın eşdeğer olarak görülmektedir. Yani her şeyin bir çifti, artısı ve eksisi olduğu gibi bu özel oranda bu gibi şeylere işaret edilmektedir.

Bu altın oranı, ilk olarak eski mısırlılar ve yunanlılar tarafından keşfedilmiş ve bu oranı mükemmel bir şekilde kendi mimarilerinde ve sanat eserlerinde kullanmışlardır.

Altın oranı sayısal açıdan ifade etmek gerekirse AO; CB/AC:AB/CB: 1.618 olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde formüle edilen altın oranın da ifade edilmek istenen mana, bu oranlar arasındaki değer her ölçü için altın oranı olan 1.618 rakamını vermelidir.

Bu oran pi (π) sayısı gibi irrasyonel olan bir sayıdır. Ondalık olarak yazılan şekli ise: 1.6180339887498...dir. Böyle devam edilirse bu sayının 15’inci basamağından sonra bulunan ilk 15 basamak, altın oranın kısaca aynı gösterimi olacaktır.  Bilim dilinde altın oranın sembol olarak gösterimi ise PHI yani  Φ şeklinde gösterilmektedir.

Bu esrarengiz bir o kadar da ilginç olan bu oranı dünyanın, insanların,  bitkilerin, ağaçların,  kuşların ve daha birçok canlı ve cansız mahlukun üzerinde, Allah tarafından bu varlıkları yaratırken kullandığı orandır.

Ayrıca günümüzde insanlarda kullandıkları teknolojide ve yaşadığımız hayatta birçok yerde bu oran kullanmaktadır. Toplum bu oranı kısaca göz nizamının ve düzeninin oranı diye tarif edilmektedir. Göze görünen en güzel şekilde ayarlanmasıdır.

Altın oranın kullanıldığı ve görüldüğü yerler hakkında bir misal verelim.

Mesela ayçiçeğinin merkez dışarıya doğru tanelerinin sayılarını sağdan sola, soldan sağa doğru sayıldığı zaman bu arasındaki oran altın oranını vermektedir.

İnsan vücudunda ise bu oranın nasıl göründüğünü incelersek bu oranın mevcut olduğunu görürüz. Mesela kollar insan vücudunun bir parçası olarak dirsek kısmından iki bölüme ayrılmış durumdadır. Yani büyük üst kısmı ve küçük ise alt kısmı oluşturmaktadır. Kolumuzun alt bölümün üst bölüme oranı altın oranı vereceği gibi, ayrıca kolun tamamının üst kısmın oranı yine bu oranı verecektir.

 

]]>
Altın Oran https://www.altinoran.gen.tr/altin-oran.html Sun, 09 Dec 2018 21:19:02 +0000 Altın oran, özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir. İlk kez Mı Altın oran, özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir. İlk kez Mısırlılar ve Yunanlar tarafından mimari yapılarda, heykellerde ve diğer sanatsal alanlarda kullanılmıştır. Temel olarak bölünen bir bütünün yan yana getirilen iki parçasının diğer büyük parçayı oluşturması prensibine dayanır ve altın oranın sayısal değeri 1,618'dir.

Doğada bir çok canlıda ve yapıda gözlemlenebilen altın oranın insanlar tarafından ne zaman ve nasıl bulunduğu tam olarak bilinmemekle birlikte bu konudaki en ünlü eser Leonardo da Vinci'nin 1492 yılında tamamladığı insan vücudundaki altın oranları gösteren Vitrivius Adamı isimli çalışmasıdır. Leonardo da Vinci'nin günlükleri arasında, aldığı notların yanında bulunan bu çizim iç içe geçmiş kolları ve bacakları açık ve kapalı olmak üzere çıplak bir adamı tasvir ediyordu. Çizimdeki vücut çeşitli sayısal değerlerle, geometrik şekillerle eşleştirildiğinden dolayı Leonardo da Vinci'nin "İnsanın Oranları" adını verdiği bu çizim insanı ve doğayı, aralarındaki uyumu keşfetmeye çalışan bir eser olarak tanımlanmaktadır. Altın oran ve ya ilahi oran adını kullanan ilk kişi de Leonardo da Vinci'dir. İtalyan matematikçi Fibonacci de altın orana uygun olarak dizilen sayılar topluluğunu keşfetmiştir ancak bunu altın oranın farkını bilerek yapıp, yapmadığı tam olarak bilinmemektedir. Fibonacci diziliminde arka arkaya gelen her sayının toplamı bir sonraki sayıya eşittir. Örneğin; ..., 3, 5, 8, 13. 21... gibi. 

Mısırlıların Piramitleri yaparken de altın oran benzeri bir sistemden yararlandıkları gözlemlenmektedir. Keops Piramidi'nin kare şeklindeki tabanının ölçüsü ile üçgen şeklindeki yüzeyine uygun bir yuvarlak çizildiğinde bu yuvarlığın büyüklüğü birbirleri ile eşit olmaktadır. Aynı şekilde Yunanlar da heykel yapımlarının çoğunda bu orandan yararlanmışlardır. Rönesans Döneminde ise bir çok sanatçı tablolarında altın oranı kullanmıştır. Bu şekilde özellikle insan heykel ve çizimlerinde gerçeğe çok daha yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

Altın Oran
İstiridye, salyangoz gibi canlıların kabuklarında, insan vücudundaki uzuvlar ve organlarda, DNA'da, uzayda ve daha bir çok farklı alanda altın orana rastlamak mümkündür. Örneğin; insan elindeki ilk 2 parmak boğumunun toplam uzunluğu 3. boğumun uzunluğuna eşittir ve ya iki ayağın toplam ölçüsü insanda yerden diz bölgesine kadar olan kısmın ölçüsüyle aynıdır. Başın üst kısmından boynun bitimine kadar olan ölçü iki kez alt alta dizildiğinde ortaya çıkan ölçü tam olarak kişinin vücudundaki merkez olan karın kısmına denk gelmektedir. Yüzde dudak bitimleri ile, göz bebekleri aynı çizgide olduğu takdirde altın oranı oluştururken bu çizginin tam ortası burnun ucuna denk gelmektedir.  Akciğerde ise asimetrik şekilde gelişen kısa bronşların toplamı uzun bronşa eşittir. Salyangoz kabuğundaki ve uzay boşluğundaki spiral şekli de içten dışa doğru olmak şartıyla bu oranın kıstaslarına uymaktadır. 

Bu oranın doğadaki canlılarda ve yapılarda var olduğu keşfedilmeden önce sırası ile ilk olarak Mısır'da özellikle Keops Piramidi'nin yapılışında kullanılmıştır. Daha sonrasında Antik Yunan Döneminde heykellerin gerçeğe daha uygun olması amacıyla bu orandan yararlanılmıştır. Rönesans döneminde de tablolarda tasvir edilen insanların ve diğer içeriklerin gerçekle örtüşmesi amacıyla altın orandan faydalanılmıştır. Ardından altın oranın geometride de var olduğu keşfedilmiştir. Başta beşgen, yıldız ve üçgen şekli olmak üzere bir çok şekilde bu oran mevcuttur hatta 1,618 ölçüsüne dayanan dikdörtgen ve üçgen şekilleri altın üçgen ve altın dikdörtgen olarak anılmaktadır. Altın üçgende tıpkı Fibonacci diziliminde olduğu gibi iki üçgenin toplam ölçüsünün bir sonraki üçgeni oluşturması şartı ile iç içe geçen üçgenlerin üst kısıml]]>