Dünyanın Altın Oran Noktası

Dünyanın altın oran noktası, Dünyanın altın oranı merkezi Mekke'dir bu iddia güçlü bir iddia olduğu kadar bilimsel açıdan çok kuvvetli delillere sahiptir. İnsanlar dini inanış ve kabullerden ziyade bilimsel veriler ve ispat istemektedirler. Dünyanın altın oranı matematik ve sanat alanında, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından etkin boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir oranla bağlantısı olduğu bilinir.
Eski çağlarda mısırlılar ve yunanlılar tarafından sanatta ve mimaride kullanılan bu altın oranı uygun biçimde bölünmek istenilen bir doğru parçasının uygun şekilde iki parçaya ayırmak gerektiğinde kullanılır. Bu doğru öyle bir noktadan bölünmelidir ki büyük parçanın küçük parçaya oranı bütün doğru oranına eşit olmalıdır. Bu oran doğal olan ve gözümüze mükemmel görülen her şeyde karşımıza çıkmaktadır. İşte bu oran pi (n) sayısı gibi irrasyonel sayı olmakla birlikte ondalık sistemde yazılışı 1,618033...'tür bu oranın kısa hali ise "(1+V5)2'dir. İnsan vücudunun hemen hemen her yerinde altın oranı bulunur. İnsan vücudundaki parmak boğumları buna en güzel örnektir. İnsanların kalp atışlarında DNA'nın en ve boy oranlarında bu oran mevcuttur. Göze güzel görünen kişilerin vücutları yüzleri daima altın oranına uyar. Altın oranın tarihte ilk ne zaman ilk ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmemektedir. Lakin tarih boyunca bir çok defa yeniden keşfedilmiş olasılığı yüksektir. Mısırlılar Keops Piramidinin tasarımında pi oranın ve altın oranını kullanmışlardır.
Eserlerinde sürekli olarak bu orana bağlı kalan Leonardo Da Vinci mükemmeli yakalamıştır. Bu oranı sürekli kullanan Leonardo Da Vinci altın oran cetvelini icat etmiştir.

Dünyanın altın oran noktası Mekke, Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı (7.631,68 km) ile güney kutup noktasın olan uzaklığının (12.348.32 km) oranı tam olarak 1.618 sayısını verir. Bu oran altın oranıdır. Ayrıca günümüzde tüm dünyanın ortak yer belirleme yeri olan enlem boylam haritasına göre Mekke'nin gün dönümü çizgisini doğu uzaklığı ile batı uzaklığı birbirine altın oranını vermektedir. Günümüzdeki tüm harita sistemlerinde bu nokta Mekke şehri sınırlarına çıkmaz. Kabeyi içine alan Mescid-i Haram bölgesi içerisinde kalır. Bunu sizde Google Earth programı ile hesap makinesi yardımıyla kendiniz test edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deniz yerine karaya düşümü açısından Dünyanın altın oran noktası Mekke'dir. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin kutsallığından bahseden tek bir ayet bulunur. Bu ayet Al-i İmran suresi 96. ayet'tir. Ayet toplam 47 harften oluşmakta ve sadece tek bir yerinde Mekke ismi geçmektedir. Bu kelime dahil ayetin başından itibaren 96 harf vardır. İşlem yapıldığında altın oranı ortaya çıkar. 1 harf eksik veya fazla olsa bu oran oluşmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu oran tesadüf olamaz. Dünyada yaşayan en küçük yapılardan biri olan DNA'da, insan uzuvlarında, deniz kabuklarında saymakla bitiremeyeceğimiz en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar altın oran görülür.

Mantıklı düşünmek gerekirse tarih boyunca milyarlarca insanın yöneldiği bu noktanın kordinatlarınında bir oranı yansıtmasını akla uzak olmaması gerekir. Hatları ley bakımından incelemek gerekirse ley hatları denilen pozitif enerji akım hatlarının üzerinden halan yoğun şekil araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesiştiği enerji santrali gibi yayın yaptığı en önemli noktanın Kabe ve bunun uzantısı içerisinde olan Arafat dağı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu enerji hatlarının bu noktada kesişmesi sonucunda öyle bir pozitif enerji ortaya çıkmaktadır ki Mescid'i Haram bölgesine giden insanlarım beyinleri etkilenip muazzam derecede güçlü bir faaliyet içerisine girmektedir. Peygamber efendimizin bir hadisinde: "Başka yerlerde sadece fiillerinizden mes'ulsünüz, Harem'i şerifte ise düşüncelerinizden mes'ul olursunuz. Müslüman alimler bunu şöyle açıklamaktadır. Harami şerifte beynin aldığı güçlü enerji sebebiyle düşünceleri dahi fiill düzeyindeki bir güçle ruha yüklemesi gösterilmelidir. Başka bir örnek vermek gerekir ise Peygamber (s.a.v) Medine'ye geldiğinde herkes kendi evinde kalması için teklifte bulunur. Hz. Muhammed (s.a.v) kendisi yer seçimini devesine bırakır. Deve serbest bırakılır, bırakılmaz Eyüp sultan hazretlerinin evinin önünde durur. Peygamber efendimiz (s.a.v) sahabenin evinde kalmaya karar verir. Her kez normal olarak Peygamber efendimizin kimseyi kırmamak için yaptığını düşünür. Aslında işin gerçeği pozitif enerji titreşimlerini en iyi algılayan hayvanların başında gelen devenin bölgede en yüksek pozitif akımını bulması için bırakılmış olması gerçeğidir. Bilimsel ve inanç odaklı her nasıl düşünülecek olursa olsun her hesaplama dünyanın altın oran noktası Mekke olduğunu işaret etmektedir.

Dünyanın Altın Oran Noktası Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

1 Yorum Yapılmış "Dünyanın Altın Oran Noktası"
Gayet Güzel Hazırlanmış Tebrikler
Ertuğrul Atilla Kayıtkar . 2017-10-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Altın Oran Cetveli
Altın oran cetveli; Bu sistem dünyanın ve kainatın hemen hemen her yerinde olan ve bulunan matematik ve sanatta, bütün parçalar arasında gözlemlenen, içerisinde uyum açısından en etkin boyutları veren bir orandır. Altın oran en eski olarak Yunanlılar...
Doğadaki Altın Oran
Doğadaki altın oran, yüce yaratıcı, alemleri hatasız bir sistem üzere yaratmıştır. Fersah da, dünyada, canlı ve cansız varlıklarda, ibret verici bir düzen, iltizam, insanoğlunu hayran harikalıklar bulunur. Doğadaki Altın oran, dünyanın, dünya üzeri...
Altın Oran Nerelerde Kullanılır
Altın oran, genel olarak bir bütünün onu oluşturan parçaları ile arasındaki uyumu yansıttığı için estetik cerrahi, tıp, sanat, mimari, teknik, bilim gibi bir çok farklı alanda yararlanılan sayısal ve geometrik değerler bütünüdür. Temel olarak iki par...
Altın Oran Mimarlık
Altın oran mimarlık ve sanat gibi çeşitli bilim dallarında yararlanılmakta olan ve belli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasında bulunan uyumu yansıtmakta olan sayısal ve geometrik değerlere verilen bir tanımlamanın ismidir. İlk olarak Yunanl...
Altın Oran Formülü
Altın Oran Formülü, Evrende görebileceğimiz tüm nesne ve varlıkların parçaları arasında bir uyumun olduğunu ve yıllar boyunca hiç değişmediği saptandığından "Yaratıcı‘nın matematik" sistemi olarak bilinen bağıntıya “altın oran” denir. Matematikte ve ...
Mona Lisa Altın Oran
Mona Lisa altın oran; Altın oran yaratıcı tarafından tüm kainatta kullanılan belirli bir geometrik ve sayı sistemidir. Kanattaki her şeyde kullanılan bu sistem bitkilerden tutunda nesnelere hatta insanlara kadar uyarlanmıştır. Biz insanlarda nesneler...
Tasarımda Altın Oran
Tasarımda altın oran, tasarımda esasında tek birşey demek değil. Nedenini buradan öğrenebilirsiniz. Zanaat, yapı ve dizayn dünyasında, altın oran çok fazla önemli şöhret kazanmıştır. Le Corbusier ve Salvador Dalí benzeri önemli adlar çalışmalarında a...
Altın Oran Hesaplama
Altın Oran Hesaplama; Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan en verimli matematiksel değerleri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında kolaylıkla görülebilen sayısal bir oran bağıntısıdır. Altın orana göre,...
Altın Oran Nasıl Hesaplanır
Altın oran nasıl hesaplanır, konusunun geçmişine bakmak gerekirse Eski Mısırlı ve Yunanlıların keşfettiği, mimari ve sanatta kullanılan, en verimli matematiksel verileri verdiğine inanılan ve bir bütünün parçaları arasında rahatlıkla gözlemlenebi...
Altın Oran Örnekleri
Altın Oran Örnekleri, Altın oran, doğada sayısız canlı veya cansız varlıkların şekillerinde veya yapısında bulunan özel bir değerdir. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetki...
Altın Oranını Kullanıldığı Yerler
1. Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir.2. Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.3. İnsan Kafası: Bildiğ...
İnsan Vücudunda Altın Oran
İnsan vücudunda altın oran, köklü bir geçmişe sahip, uzun yıllardır bilim adamlarından, tasarımcılara kadar birçok kişi tarafından farklı sektörlerde yararlanılan bir ölçü parametresidir. Kökleri 1170 ve 1240 yılları arasında yaşamış olan orta çağın ...
İnsan Yüzünde Altın Oran
İnsan yüzünde altın oran; İnsanların her biri kendisine güven duymak ve gözde olmak ister. Dış görünüşü ile fazlaca ilgilenen, mesleki anlamda ifadenin önemli olduğunu düşünen ve bu konuları araştıran herkes altın oran kelimesi ile karşılaşmıştır....
Altın Oran Tarihi
Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedilmiş olma olasılığı ...
Altın Oran Nedir
Altın oran, doğada sayısız canlı ve cansız olan varlıkların yapısında ve şeklinde bulunan özel bir oran olarak tarif edilmektedir. Ayrıca başka bir tarifte, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanmış olan bu oran, doğada bulunan bir b...

Altın Oran Cetveli

Altın oran cetveli; Bu sistem dünyanın ve kainatın hemen hemen her yerinde olan ve bulunan matematik ve sanatta, bütün parçalar arasında gözlemlenen, içerisinde uyum açısından en etkin boyutları veren bir orandır. Altın oran en eski olarak Yunanlılar...

Doğadaki Altın Oran

Doğadaki altın oran, yüce yaratıcı, alemleri hatasız bir sistem üzere yaratmıştır. Fersah da, dünyada, canlı ve cansız varlıklarda, ibret verici bir düzen, iltizam, insanoğlunu hayran harikalıklar bulunur. Doğadaki Altın oran, dünyanın, dünya üzeri...

Altın Oran Nerelerde Kullanılır

Altın oran, genel olarak bir bütünün onu oluşturan parçaları ile arasındaki uyumu yansıttığı için estetik cerrahi, tıp, sanat, mimari, teknik, bilim gibi bir çok farklı alanda yararlanılan sayısal ve geometrik değerler bütünüdür. Temel olarak iki par...

Altın Oran Nerelerde Bulunur

Altın oran nerelerde bulunur?Yaygın şekilde 1,618 olarak malum, pi sayısı benzeri irrasyonel (virgülden ardından sonsuza giden rasyonel olmayan) bir sayıdır. Bir çubuğu öyle bir yerden ikiye ayırın ki, büyük olan parçanın uzunl...

Yüzde Altın Oran

Yüzde Altın Oran, İnsanların yüzünde fark edilen yüzde altın oranlar eski dönemlerden beri incelenmiştir. Leonardo da Vinci beden ve yüz profilindeki altın oranı incelemiştir. Güzellik denilen kavram nasıl meydana çıktı. Güzel kavr...

Vücutta Altın Oran

Vücutta altın oran, bir deyişle güzelliğin matematiği anlamına da geliyor. Her alanda olduğu gibi insan vücudunda da altın orana rastlarız. Altın oranlara her yer de rastlamak mümkün. Hayvanlarda, insanlarda, bitkilerde de altın oran bulunur. ...

Altın Oran Vücut

Altın oran vücut, Allah'ın yarattığı güzelliğin bir ölçü tablosu da diyebiliriz. Talak suresinde de belirttiği gibi Allah her şey için bir ölçü kılmıştır duyurmaktadır. İnsan vücudunun çeşitli yerlerinden ilham ortaya koyulan bir araştırma bi...

Altın Oran Yüz

Altın oran yüz güzelliğin evrensel formülü olarak görülmektedir. Güzel olabilmek için yüz hatlarında belli bir oran olması gerektiğini söyleyen bu oran, bazı kadınların diğer kadınlara nazaran neden daha çekici olduğunuda kanıtlamaya yarıyor. ...

Altın Oran Kabe Mucizesi

Altın Oran Kabe Mucizesi, Kutsal Mekke şehrinin gizli kalmış sırları bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Mekke, bilindiği gibi Müslümanların secde yönüdür. İslamın kutsal merkezidir. Ve maddi imkanı el veren tüm müslümanlara Kabe, MÜzdelif...

Altın Oran Fibonacci

Altın Oran Fibonacci, İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuş olan Leonardo Fibonacci, ünlü bir matematikçi olup Fibonacci sayı dizisinin sahibidir. Leonardo bu sayı dizisini bir problemi araştırırken buluyor ve bu diziye de kendi adını veriyor. Bu sa...

Ayçiçeği Altın Oran

Ayçiçeği altın oran, Altın oran, insanların, bitkilerin, ağaçların ve dünyanın yani kısacası tüm kainatın yaratılışında yaratıcının kullandığı bir orandır. Altın oran özellikle mimari sanatsal yapı ve birçok bilim adamı tarafından yararla...

Altın Oran Tarihçesi

Altın Oranın Tarihçesi: Altın Oran, matematik ve fiziki evrende çok eskiden beri vardır. Ancak insanlar tarafından tam olarak ne zaman keşfedilip, kullanılmaya başlandığı belirsizdir. Leonardo da Vinci'nin günlüklerinde, insan ve doğayı b...

Altın Oran

Altın oran, özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir. İlk kez Mısırlılar ve Yuna...

 

Altın Oran Nerelerde Bulunur
Yüzde Altın Oran
Vücutta Altın Oran
Doğadaki Altın Oran
Altın Oran Vücut
Altın Oran Yüz
Altın Oran Cetveli
Altın Oran Kabe Mucizesi
Altın Oran Fibonacci
Ayçiçeği Altın Oran
Altın Oran Tarihçesi
Altın Oran Mimarlık
Altın Oran Formülü
Mona Lisa Altın Oran
Tasarımda Altın Oran
Dünyanın Altın Oran Noktası
Altın Oran Hesaplama
Altın Oran Nasıl Hesaplanır
Altın Oran Örnekleri
Altın Oran Nerelerde Kullanılır
Altın Oranını Kullanıldığı Yerler
İnsan Vücudunda Altın Oran
İnsan Yüzünde Altın Oran
Altın Oran Tarihi
Altın Oran Nedir
Altın Oran
Popüler İçerik
Vücutta Altın Oran
Vücutta altın oran, bir deyişle güzelliğin matematiği anlamına da geliyor. Her alanda olduğu gibi insan vücudunda da altın orana rastlarız. Altın oran...
Altın Oran Vücut
Altın oran vücut, Allah'ın yarattığı güzelliğin bir ölçü tablosu da diyebiliriz. Talak suresinde de belirttiği gibi Allah her şey için bir ölçü kılmı...
Altın Oran Yüz
Altın oran yüz güzelliğin evrensel formülü olarak görülmektedir. Güzel olabilmek için yüz hatlarında belli bir oran olması gerektiğini söyleyen bu ora...
Altın Oran Kabe Mucizesi
Altın Oran Kabe Mucizesi, Kutsal Mekke şehrinin gizli kalmış sırları bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Mekke, bilindiği gibi Müslümanların secde...
Altın Oran Fibonacci
Altın Oran Fibonacci, İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuş olan Leonardo Fibonacci, ünlü bir matematikçi olup Fibonacci sayı dizisinin sahibidir. Leonardo ...
Ayçiçeği Altın Oran
Ayçiçeği altın oran, Altın oran, insanların, bitkilerin, ağaçların ve dünyanın yani kısacası tüm kainatın yaratılışında yaratıcının kullandığı bir ora...
Altın Oran Tarihçesi
Altın Oranın Tarihçesi: Altın Oran, matematik ve fiziki evrende çok eskiden beri vardır. Ancak insanlar tarafından tam olarak ne zaman keşfedilip, kul...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Altın Oranını Kullanıldığı Yerler
İnsan Vücudunda Altın Oran
İnsan Yüzünde Altın Oran
Altın Oran Tarihi
Altın Oran Nedir
Altın Oran
Altın Oran Ve Tarihler Arasındaki Bağ?
Altın Oran İle Çalısma Yapan Biri Var Mı ?
Altın Oran
Altın Oranı
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Altın Oran Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Altın Oran
Altın Oran Ve Tarihler Arasındaki Bağ?
Altın Oran İle Çalısma Yapan Biri Var Mı ?
Altın Oran
Altın Oranı
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Altın Oran Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2018